Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

VC7: Lãi ròng 2017 dự kiến đạt 17.9 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016

CTCP Xây Dựng Số 7 (HNX: VC7) vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên họp vào ngày 21/3 tới đây. Theo đó, trong năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt 22.32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 17.86 tỷ đồng, tăng 8% so năm 2016. Đồng thời dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 15%.

Cụ thể, Công ty dự kiến năm 2017 đạt 354.18 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so năm 2016, trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 157.6 tỷ đồng; doanh thu từ SXKD nhà và đô thị đạt gần 159.3 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Về lợi nhuận, năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt 22.32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 17.86 tỷ đồng, tăng 8% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Đồng thời phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Trong năm 2017, VC7 còn một số công trình dở dang đang thực hiện như Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh Hà Nội; thi công hoàn thiện bên trong căn hộ tại dự án Khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu…Đồng thời, trong năm công ty tiếp tục triển khai đầu tư bổ sung hạng mục Bãi đỗ xe ngầm và kết nối hạ tầng giao thông tại dự án Khu nhà ở để bán số 136 Hồ Tùng Mậu. Về cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021, công ty xác định hoạt động trong 2 lĩnh vực chủ yếu là thi công xây lắp công trình và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Điểm lại kết quả kinh doanh 2016, VC7 đạt 310.4 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 75.6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu mảng xây lắp đạt 130.6 tỷ đồg, chiếm tỷ trọng 42% tổng doanh thu; doanh thu đến từ mảng sản xuất kinh doanh nhà và đô thị đạt trên 124.6 tỷ đồng; còn lại là doanh thu từ vật liệu xây dựng và các mảng kinh doanh khác. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 16.55 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. Với kết quả đạt được, Ban giám đốc công ty đề xuất chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%./.

Tài liệu đính kèm:
VC7_2017.3.17_ed60d4a_VC7_DHCD2017_BC_BGD_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_b682f98_VC7_DHCD2017_BC_BKS_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_9896a6d_VC7_DHCD2017_BC_HDQT_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_2b6e400_VC7_DHCD2017_Chuong_trinh_hop_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_51edc60_VC7_DHCD2017_Quy_che_bau_cu_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_104d436_VC7_DHCD2017_Quy_che_lam_viec_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_0c494b9_VC7_DHCD2017_To_trinh_chon_cty_kiem_toan_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_1bd60f8_VC7_DHCD2017_To_trinh_phan_chia_loi_nhuan_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_2a9cd95_VC7_DHCD2017_To_trinh_sua_dieu_le_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_5ba98bb_VC7_DHCD2017_To_trinh_thu_lao_Signed.pdf

Từ khóa: Lãi ròng 2017, dự kiến, cổ tức

VC7: Lãi ròng 2017 dự kiến đạt 17.9 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016

CTCP Xây Dựng Số 7 (HNX: VC7) vừa công bố tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên họp vào ngày 21/3 tới đây. Theo đó, trong năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt 22.32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 17.86 tỷ đồng, tăng 8% so năm 2016. Đồng thời dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 15%.

Cụ thể, Công ty dự kiến năm 2017 đạt 354.18 tỷ đồng doanh thu, tăng 14% so năm 2016, trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 157.6 tỷ đồng; doanh thu từ SXKD nhà và đô thị đạt gần 159.3 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ các hoạt động khác.

Về lợi nhuận, năm 2017 công ty đặt mục tiêu đạt 22.32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 17.86 tỷ đồng, tăng 8% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Đồng thời phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Trong năm 2017, VC7 còn một số công trình dở dang đang thực hiện như Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh Hà Nội; thi công hoàn thiện bên trong căn hộ tại dự án Khu nhà ở để bán tại 136 Hồ Tùng Mậu…Đồng thời, trong năm công ty tiếp tục triển khai đầu tư bổ sung hạng mục Bãi đỗ xe ngầm và kết nối hạ tầng giao thông tại dự án Khu nhà ở để bán số 136 Hồ Tùng Mậu. Về cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2021, công ty xác định hoạt động trong 2 lĩnh vực chủ yếu là thi công xây lắp công trình và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Điểm lại kết quả kinh doanh 2016, VC7 đạt 310.4 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 75.6% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu mảng xây lắp đạt 130.6 tỷ đồg, chiếm tỷ trọng 42% tổng doanh thu; doanh thu đến từ mảng sản xuất kinh doanh nhà và đô thị đạt trên 124.6 tỷ đồng; còn lại là doanh thu từ vật liệu xây dựng và các mảng kinh doanh khác. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 16.55 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch. Với kết quả đạt được, Ban giám đốc công ty đề xuất chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 10%./.

Tài liệu đính kèm:
VC7_2017.3.17_ed60d4a_VC7_DHCD2017_BC_BGD_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_b682f98_VC7_DHCD2017_BC_BKS_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_9896a6d_VC7_DHCD2017_BC_HDQT_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_2b6e400_VC7_DHCD2017_Chuong_trinh_hop_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_51edc60_VC7_DHCD2017_Quy_che_bau_cu_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_104d436_VC7_DHCD2017_Quy_che_lam_viec_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_0c494b9_VC7_DHCD2017_To_trinh_chon_cty_kiem_toan_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_1bd60f8_VC7_DHCD2017_To_trinh_phan_chia_loi_nhuan_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_2a9cd95_VC7_DHCD2017_To_trinh_sua_dieu_le_Signed.pdf
VC7_2017.3.17_5ba98bb_VC7_DHCD2017_To_trinh_thu_lao_Signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC7 22.6 0.0 0.00% 15,400

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 2.9
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán