Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

Vinataba có thể thu 335 tỷ từ việc thoái 51% vốn Bánh kẹo Hải Hà

Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vinataba), tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC), đăng ký bán hết 8,376,750 cp, chiếm 51% vốn.

Trước đó, Tổng giám đốc Trần Hồng Thanh đã liên tục mua vào cổ phiếu HHC. Hiện giá cổ phiếu HHC đang giao dịch quanh mức 40,000 đồng/cp, tăng 72% so với hồi mới niêm yết. Như vậy, nếu giao dịch thành công, Vinataba sẽ thu về khoảng 335 tỷ đồng.

Ngoài Vinataba, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS) cũng đang nắm hơn 1 triệu cp HHC với tỷ lệ 6.61%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
- Mã chứng khoán: HHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,376,750 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Việt Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 53,000 CP (tỷ lệ 0.32%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hồng Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 654,065 CP (tỷ lệ 3.98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,376,750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán chứng khoán đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

Từ khóa: Bánh kẹo Hải Hà, thoái vốn

Vinataba có thể thu 335 tỷ từ việc thoái 51% vốn Bánh kẹo Hải Hà

Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vinataba), tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC), đăng ký bán hết 8,376,750 cp, chiếm 51% vốn.

Trước đó, Tổng giám đốc Trần Hồng Thanh đã liên tục mua vào cổ phiếu HHC. Hiện giá cổ phiếu HHC đang giao dịch quanh mức 40,000 đồng/cp, tăng 72% so với hồi mới niêm yết. Như vậy, nếu giao dịch thành công, Vinataba sẽ thu về khoảng 335 tỷ đồng.

Ngoài Vinataba, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (MHBS) cũng đang nắm hơn 1 triệu cp HHC với tỷ lệ 6.61%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
- Mã chứng khoán: HHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,376,750 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Việt Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 53,000 CP (tỷ lệ 0.32%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Hồng Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 654,065 CP (tỷ lệ 3.98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,376,750 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán chứng khoán đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/03/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

Biến động cổ phiếu26/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.7 +0.50 +6.96% 33,265,660
 • HQC 3.4 +0.07 +2.13% 19,172,100
 • BHS 24.4 -0.50 -2.01% 9,185,740
 • AMD 12.3 -0.85 -6.46% 5,623,730
 • PVD 14.0 +0.90 +6.87% 5,612,600

VS - Index26/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán