Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 10,765 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 9,181 tỷ đồng lên 10,765 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên của VPBank thông qua.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226 ngàn tỷ đồng, tăng 16.5% từ mức 194 ngàn tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm đạt 172 ngàn tỷ đồng, tăng 13.15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn tăng từ 40% thời điểm cuối năm trước lên 50.4% tại ngày 31/12/2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4,900 tỷ đồng, lợi nhuận của riêng Ngân hàng hơn 3,400 tỷ đồng./.

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 10,765 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận việc Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng vốn điều lệ từ 9,181 tỷ đồng lên 10,765 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên của VPBank thông qua.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226 ngàn tỷ đồng, tăng 16.5% từ mức 194 ngàn tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm đạt 172 ngàn tỷ đồng, tăng 13.15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn tăng từ 40% thời điểm cuối năm trước lên 50.4% tại ngày 31/12/2016. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4,900 tỷ đồng, lợi nhuận của riêng Ngân hàng hơn 3,400 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán