Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

AGM trình 2 phương án kinh doanh cho năm 2017

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/04 sắp tới hai phương án cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lãi ròng dự kiến gấp 3 lần thực hiện năm 2016.

Cụ thể, cả hai phương án đều đề ra doanh thu dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 5%, nhưng lãi ròng theo phương án 1 sẽ đạt 19 tỷ đồng và phương án 2 dự kiến hơn 21 tỷ đồng, gấp 3 lần con số thực hiện của năm trước là chỉ 6.4 tỷ đồng. Theo đó, EPS tương ứng cũng được cải thiện từ 353 đồng/cp lên hơn 1,000 đồng/cp.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho cổ đông theo phương án 1 sẽ là 5%, nhưng nếu theo phương án 2 thì cổ tức sẽ lên mức 10%.

Hai phương án kinh doanh năm 2017 của AGM

Bên cạnh đó, Công ty cũng cho biết sẽ chi 7 tỷ đồng đầu tư mới cho ngành thương mai - dịch vụ./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - AGM - CBTT chi tieu ke hoach kinh doanh 2017.pdf

Từ khóa: AGM, lãi ròng, kế hoạch, doanh thu, cổ tức, đầu tư

 Bài viết cùng chủ đề (187) : Kế hoạch 2017 

AGM trình 2 phương án kinh doanh cho năm 2017

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 21/04 sắp tới hai phương án cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 với lãi ròng dự kiến gấp 3 lần thực hiện năm 2016.

Cụ thể, cả hai phương án đều đề ra doanh thu dự kiến đạt 2,000 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 5%, nhưng lãi ròng theo phương án 1 sẽ đạt 19 tỷ đồng và phương án 2 dự kiến hơn 21 tỷ đồng, gấp 3 lần con số thực hiện của năm trước là chỉ 6.4 tỷ đồng. Theo đó, EPS tương ứng cũng được cải thiện từ 353 đồng/cp lên hơn 1,000 đồng/cp.

Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia cho cổ đông theo phương án 1 sẽ là 5%, nhưng nếu theo phương án 2 thì cổ tức sẽ lên mức 10%.

Hai phương án kinh doanh năm 2017 của AGM

Bên cạnh đó, Công ty cũng cho biết sẽ chi 7 tỷ đồng đầu tư mới cho ngành thương mai - dịch vụ./.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - AGM - CBTT chi tieu ke hoach kinh doanh 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • AGM 10.0 +0.7 +6.99% 20

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • POM 204.3 204.3 - 6.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán