Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Đặt trạm thu phí BOT gây nhiều bức xúc

Đó là một trong các ví dụ được nêu lên tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19-4, qua các báo cáo về công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Cụ thể, việc đặt các trạm thu phí còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân ở nhiều địa phương như Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Thái Bình...

Chưa khắc phục triệt để nạn trốn thuế, nợ thuế

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết công tác quản lý các dự án đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) còn nhiều vướng mắc, hạn chế, nhiều sai phạm trong thời gian qua đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra.

Cụ thể như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long kiến nghị xử lý hơn 24,5 tỉ đồng, trong đó giảm giá trị thanh toán hơn 8,9 tỉ đồng; dự án đầu tư quốc lộ 1 đoạn km672+600 đến km704+900 tỉnh Quảng Bình kiến nghị xử lý tài chính hơn 39 tỉ đồng, giảm giá trị quyết toán hơn 1,1 tỉ đồng...

Nhiều dự án trong 27 dự án BOT được kiểm toán phải rút ngắn từ 5-7 năm thu phí, tổng cộng tất cả các dự án phải giảm hơn 100 năm thu phí, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm chi phí vốn đầu tư của các dự án là 4.500 tỉ đồng.

“Việc đặt các trạm thu phí còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân ở nhiều địa phương Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An và Thái Bình... (trạm thu phí tại cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, trạm thu phí Tam Nông tỉnh Phú Thọ, trạm thu phí Thanh Nê tỉnh Thái Bình...)” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay.

Ủy ban Tài chính - ngân sách cũng chỉ ra công tác quản lý thu ngân sách nhà nước còn hạn chế, tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn chưa được khắc phục triệt để làm ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách nhà nước.

Năm 2016, thanh tra Bộ Tài chính thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 16.700 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.400 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 696 tỉ đồng; giảm quyết toán, không thanh toán kinh phí 293,6 tỉ đồng; xử lý tài chính khác hơn 7.300 tỉ đồng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hơn 753.300 tỉ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bằng 90% dự toán năm, đã phát hiện 28.800 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối thanh toán 42 tỉ đồng; từ chối thanh toán vốn đầu tư hơn 149 tỉ đồng, do các chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định; quyết toán chi chưa đúng quy định...

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170420/dat-tram-thu-phi-bot-gay-nhieu-buc-xuc/1301004.html

Từ khóa: BOT, dự án giao thông

Đặt trạm thu phí BOT gây nhiều bức xúc

Đó là một trong các ví dụ được nêu lên tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19-4, qua các báo cáo về công tác tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Cụ thể, việc đặt các trạm thu phí còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân ở nhiều địa phương như Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Thái Bình...

Chưa khắc phục triệt để nạn trốn thuế, nợ thuế

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết công tác quản lý các dự án đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) còn nhiều vướng mắc, hạn chế, nhiều sai phạm trong thời gian qua đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra.

Cụ thể như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long kiến nghị xử lý hơn 24,5 tỉ đồng, trong đó giảm giá trị thanh toán hơn 8,9 tỉ đồng; dự án đầu tư quốc lộ 1 đoạn km672+600 đến km704+900 tỉnh Quảng Bình kiến nghị xử lý tài chính hơn 39 tỉ đồng, giảm giá trị quyết toán hơn 1,1 tỉ đồng...

Nhiều dự án trong 27 dự án BOT được kiểm toán phải rút ngắn từ 5-7 năm thu phí, tổng cộng tất cả các dự án phải giảm hơn 100 năm thu phí, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm chi phí vốn đầu tư của các dự án là 4.500 tỉ đồng.

“Việc đặt các trạm thu phí còn nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân ở nhiều địa phương Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An và Thái Bình... (trạm thu phí tại cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, trạm thu phí Tam Nông tỉnh Phú Thọ, trạm thu phí Thanh Nê tỉnh Thái Bình...)” - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Đức Hải cho hay.

Ủy ban Tài chính - ngân sách cũng chỉ ra công tác quản lý thu ngân sách nhà nước còn hạn chế, tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn chưa được khắc phục triệt để làm ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách nhà nước.

Năm 2016, thanh tra Bộ Tài chính thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 16.700 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.400 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước hơn 696 tỉ đồng; giảm quyết toán, không thanh toán kinh phí 293,6 tỉ đồng; xử lý tài chính khác hơn 7.300 tỉ đồng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hơn 753.300 tỉ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, bằng 90% dự toán năm, đã phát hiện 28.800 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối thanh toán 42 tỉ đồng; từ chối thanh toán vốn đầu tư hơn 149 tỉ đồng, do các chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định; quyết toán chi chưa đúng quy định...

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20170420/dat-tram-thu-phi-bot-gay-nhieu-buc-xuc/1301004.html

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán