Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ BCI: Kế hoạch 2017 lãi 110 tỷ đồng, không chia cổ tức 2016

Ngày 10/04, CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI, HOSE: BCI) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, để thông qua kế hoạch lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10%.

Không trả cổ tức năm 2016

Tại đại hội, cổ đông BCI đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 vừa qua. Theo đó, BCI đã đạt 1,071 tỷ đồng doanh thu, tương đương tăng 155% so với kế hoạch năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 31 tỷ đồng do trong năm Công ty thực hiện chuyển nhượng 2 dự án Cao ốc An Lạc Plaza (Western Dragon), Trung tâm Thương mại dịch vụ và Chung cư cao tầng tại địa chỉ 510 Kinh Dương Vương (Western Plaza) đã làm lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với kế hoạch 2016 (giảm 74%) và thực hiện năm 2015 (giảm 89%).

Và vì không đạt kế hoạch nên BCI sẽ không chia cổ tức năm 2016.

Việc thực hiện chuyển nhượng 2 dự án trên giúp Công ty sớm thu hồi dòng vốn, tập trung nguồn lực để triển khai các dự án như Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với quy mô 110 hecta, Khu trung tâm dân cư Tân Tạo với quy mô 330 hecta,… Cụ thể:

 • Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, đượcchấp thuận chủ trương của Thủ tướng, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập Khu công nghiệp;
 • Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (330 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và công nhận chủ đầu tư;
 • Khu dân cư Phong Phú 4 đã có chấp thuận điều chỉnh quy hoạch một phần đất cao tầng sang thấp tầng;
 • Công ty được chỉ định làm nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên đi qua các dự án của BCI...

Ngoài ra, Công ty cũng rà soát toàn bộ các vướng mắc khiếu nại của khách hàng, các nghĩa vụ bàn giao hạ tầng công trình công cộng cho Nhà nước còn tồn đọng để tìm hướng giải quyết dứt điểm trong tương lai gần.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của BCI sáng ngày 10/04.

Chưa mở rộng quỹ đất, kế hoạch lãi ròng 110 tỷ đồng trong năm 2017

Trong năm 2017, kế hoạch doanh thu 410 tỷ và lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10% của BCI cũng được thông qua.

Công ty cho biết sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, khu dân cư Corona City (11A), Khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo (330 ha) và Khu dân cư Phong Phú 2. Ban lãnh đạo BCI cho biết, dự kiến quý 1/2018 thì sẽ đầu tư xây dựng các dự án này.

Về cơ sở thực hiện kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng, BCI cho biết sẽ tiếp tục kinh doanh các dự án cũ như Khu dân cư Phú Phong 4 (phần đất cao tầng chuyển sang thấp tầng và đất thấp tầng còn lại). Đối với khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, Công ty sẽ tái ký hợp đồng đã đến hạn với các doanh nghiệp đang thuê đất. Ngoài ra, BCI cũng có nguồn lợi nhuận thường xuyên từ cổ tức của BigC.

Trả lời ý kiến cổ đông về việc Công ty có ý định mở rộng quỹ đất phía Tây Nam, bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên HĐQT BCI cho biết, hiện Công ty chưa có kế hoạch mở rộng, trước mắt sẽ tập trung các dự án dở dang để hoàn thiện và đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, trong tương lai thì BCI cũng không loại trừ khả năng sẽ mở rộng thêm quỹ đất nếu có dự án tốt.

Tựu trung lại, Ban giám đốc BCI cho biết, năm vừa qua, Công ty đặt trọng tâm rà soát, xử lý các tồn đọng nhiều năm trước song song việc chuẩn bị các thủ tục pháp lý để phát triển cho những năm tới. Và năm 2017 này, Công ty đặt kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thống nhất với đề cử ông Phạm Minh Nhựt sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ của BCI. Ông Nguyễn Đình Bảo (Phó TGĐ của Khang Điền - KDH) sẽ không còn tham gia HĐQT BCI từ ngày 17/03/2017.

Trước đó, ông Trần Ngọc Heri cũng đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT BCI nên đại hội lần này đã bầu bà Trà Thanh Trà và bà Ngô Thị Mai Chi vào thành viên HĐQT BCI nhiệm kỳ 2014-2018.

Từ khóa: BCI, ĐHĐCĐ, cổ tức, kế hoạch kinh doanh, Western Dragon, Western Plaza

 Bài viết cùng chủ đề (224) : Đại hội cổ đông 2017 

[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ BCI: Kế hoạch 2017 lãi 110 tỷ đồng, không chia cổ tức 2016

Ngày 10/04, CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI, HOSE: BCI) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, để thông qua kế hoạch lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10%.

Không trả cổ tức năm 2016

Tại đại hội, cổ đông BCI đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 vừa qua. Theo đó, BCI đã đạt 1,071 tỷ đồng doanh thu, tương đương tăng 155% so với kế hoạch năm 2016 nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 31 tỷ đồng do trong năm Công ty thực hiện chuyển nhượng 2 dự án Cao ốc An Lạc Plaza (Western Dragon), Trung tâm Thương mại dịch vụ và Chung cư cao tầng tại địa chỉ 510 Kinh Dương Vương (Western Plaza) đã làm lợi nhuận sau thuế giảm đáng kể so với kế hoạch 2016 (giảm 74%) và thực hiện năm 2015 (giảm 89%).

Và vì không đạt kế hoạch nên BCI sẽ không chia cổ tức năm 2016.

Việc thực hiện chuyển nhượng 2 dự án trên giúp Công ty sớm thu hồi dòng vốn, tập trung nguồn lực để triển khai các dự án như Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng với quy mô 110 hecta, Khu trung tâm dân cư Tân Tạo với quy mô 330 hecta,… Cụ thể:

 • Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng (110 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, đượcchấp thuận chủ trương của Thủ tướng, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập Khu công nghiệp;
 • Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (330 ha) đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và công nhận chủ đầu tư;
 • Khu dân cư Phong Phú 4 đã có chấp thuận điều chỉnh quy hoạch một phần đất cao tầng sang thấp tầng;
 • Công ty được chỉ định làm nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) dự án Xây dựng cầu đường Bình Tiên đi qua các dự án của BCI...

Ngoài ra, Công ty cũng rà soát toàn bộ các vướng mắc khiếu nại của khách hàng, các nghĩa vụ bàn giao hạ tầng công trình công cộng cho Nhà nước còn tồn đọng để tìm hướng giải quyết dứt điểm trong tương lai gần.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của BCI sáng ngày 10/04.

Chưa mở rộng quỹ đất, kế hoạch lãi ròng 110 tỷ đồng trong năm 2017

Trong năm 2017, kế hoạch doanh thu 410 tỷ và lãi ròng 110 tỷ đồng và mức cổ tức là 10% của BCI cũng được thông qua.

Công ty cho biết sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, đưa vào kinh doanh Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng, khu dân cư Corona City (11A), Khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo (330 ha) và Khu dân cư Phong Phú 2. Ban lãnh đạo BCI cho biết, dự kiến quý 1/2018 thì sẽ đầu tư xây dựng các dự án này.

Về cơ sở thực hiện kế hoạch lợi nhuận 110 tỷ đồng, BCI cho biết sẽ tiếp tục kinh doanh các dự án cũ như Khu dân cư Phú Phong 4 (phần đất cao tầng chuyển sang thấp tầng và đất thấp tầng còn lại). Đối với khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, Công ty sẽ tái ký hợp đồng đã đến hạn với các doanh nghiệp đang thuê đất. Ngoài ra, BCI cũng có nguồn lợi nhuận thường xuyên từ cổ tức của BigC.

Trả lời ý kiến cổ đông về việc Công ty có ý định mở rộng quỹ đất phía Tây Nam, bà Ngô Thị Mai Chi – Thành viên HĐQT BCI cho biết, hiện Công ty chưa có kế hoạch mở rộng, trước mắt sẽ tập trung các dự án dở dang để hoàn thiện và đưa vào kinh doanh. Tuy nhiên, trong tương lai thì BCI cũng không loại trừ khả năng sẽ mở rộng thêm quỹ đất nếu có dự án tốt.

Tựu trung lại, Ban giám đốc BCI cho biết, năm vừa qua, Công ty đặt trọng tâm rà soát, xử lý các tồn đọng nhiều năm trước song song việc chuẩn bị các thủ tục pháp lý để phát triển cho những năm tới. Và năm 2017 này, Công ty đặt kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thống nhất với đề cử ông Phạm Minh Nhựt sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ của BCI. Ông Nguyễn Đình Bảo (Phó TGĐ của Khang Điền - KDH) sẽ không còn tham gia HĐQT BCI từ ngày 17/03/2017.

Trước đó, ông Trần Ngọc Heri cũng đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT BCI nên đại hội lần này đã bầu bà Trà Thanh Trà và bà Ngô Thị Mai Chi vào thành viên HĐQT BCI nhiệm kỳ 2014-2018.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • BCI 26.1 +0.1 +0.38% 6,890
 • KDH 28.5 +0.6 +2.15% 215,620

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.4
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 10.8
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.6
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán