Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

ĐHĐCĐ FDT: "Nóng" vấn đề tách 3 chi nhánh để lập công ty TNHH 2 thành viên

Tại ĐHĐCĐ ngày 31/03 của CTCP Fiditour (HOSE: FDT), vấn đề cổ đông quan tâm nhất là việc thành lập 3 công ty TNHH 2 thành viên bằng hình thức tách và chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của FDT gồm: Chi nhánh khách sạn Đặng Dung, Tân Định và Hoàng Gia. Thủ tục cụ thể, thời điểm tách và thành lập các công ty mới giao cho HĐQT chủ động quyết định.

* Biến động cổ đông lớn, Fiditour sẽ thay máu HĐQT?

Về vấn đề này, đại diện Công ty Thủy sản Ba đề nghị công ty giải thích rõ mục đích, hình thức việc thành lập 3 công ty TNHH hai thành viên này. Trong khi đó, đại diện Công ty Da Sài Gòn đề nghị được biết thành viên thứ hai là đối tác bên ngoài, do FDT kêu gọi công khai hay chỉ định? Và hiện đã có đối tác hay đang tìm kiếm. Đồng thời cần nêu dó cách thức định giá. Tổ chức này cũng đề nghị chọn đối tác, bán tài sản rồi thành lập công ty. Ngoài ra, cũng có khá nhiều ý kiến tương tự.

Đại diện FDT giải thích, mục đích của việc thành lập công ty là để tái cơ cấu nguồn vốn, giành một phần vốn xây dựng cao ốc tại 130 Trần Quang Khải làm trụ sở công ty và cho thuê văn phòng phần diện tích còn lại. Do thủ tục phức tạp nên xin cổ đông quyết định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo. Nếu không được ủy quyền, thời gian tiến hành các thủ tục khoảng 45 ngày.

Theo đó, cuối cùng cổ đông cũng thông qua chủ trương này, còn các bước tiếp theo vẫn phải xin ý kiến cổ đông theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cũng đặt kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế 8 tỷ đồng, lãi sau thuế 6.4 tỷ đồng (khả quan hơn mức 4.2 tỷ của năm 2016) và cổ tức 8%. ĐH cũng bầu bà Nguyễn Thị Bích Phượng vào Thành viên HĐQT nhằm tăng số lượng lên 8 người.

Cổ đông lớn của FDT tính đến tháng 3/2017

Tài liệu đính kèm:
FDT_2017.4.3_b515fca_NGHI_QUYET_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_NAM_2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ FDT: "Nóng" vấn đề tách 3 chi nhánh để lập công ty TNHH 2 thành viên

Tại ĐHĐCĐ ngày 31/03 của CTCP Fiditour (HOSE: FDT), vấn đề cổ đông quan tâm nhất là việc thành lập 3 công ty TNHH 2 thành viên bằng hình thức tách và chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của FDT gồm: Chi nhánh khách sạn Đặng Dung, Tân Định và Hoàng Gia. Thủ tục cụ thể, thời điểm tách và thành lập các công ty mới giao cho HĐQT chủ động quyết định.

* Biến động cổ đông lớn, Fiditour sẽ thay máu HĐQT?

Về vấn đề này, đại diện Công ty Thủy sản Ba đề nghị công ty giải thích rõ mục đích, hình thức việc thành lập 3 công ty TNHH hai thành viên này. Trong khi đó, đại diện Công ty Da Sài Gòn đề nghị được biết thành viên thứ hai là đối tác bên ngoài, do FDT kêu gọi công khai hay chỉ định? Và hiện đã có đối tác hay đang tìm kiếm. Đồng thời cần nêu dó cách thức định giá. Tổ chức này cũng đề nghị chọn đối tác, bán tài sản rồi thành lập công ty. Ngoài ra, cũng có khá nhiều ý kiến tương tự.

Đại diện FDT giải thích, mục đích của việc thành lập công ty là để tái cơ cấu nguồn vốn, giành một phần vốn xây dựng cao ốc tại 130 Trần Quang Khải làm trụ sở công ty và cho thuê văn phòng phần diện tích còn lại. Do thủ tục phức tạp nên xin cổ đông quyết định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo. Nếu không được ủy quyền, thời gian tiến hành các thủ tục khoảng 45 ngày.

Theo đó, cuối cùng cổ đông cũng thông qua chủ trương này, còn các bước tiếp theo vẫn phải xin ý kiến cổ đông theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cũng đặt kế hoạch năm 2017 với lãi trước thuế 8 tỷ đồng, lãi sau thuế 6.4 tỷ đồng (khả quan hơn mức 4.2 tỷ của năm 2016) và cổ tức 8%. ĐH cũng bầu bà Nguyễn Thị Bích Phượng vào Thành viên HĐQT nhằm tăng số lượng lên 8 người.

Cổ đông lớn của FDT tính đến tháng 3/2017

Tài liệu đính kèm:
FDT_2017.4.3_b515fca_NGHI_QUYET_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_THUONG_NIEN_NAM_2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FDT 35.0 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán