Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

ĐHĐCĐ HDG: Kế hoạch lãi gần 245 tỷ đồng

Sáng ngày 15/04, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 244.7 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức từ 5 -15%.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của HDG sáng ngày 15/04.

Cụ thể, trong năm 2017, HDG đặt mục tiêu tổng doanh thu 2,812 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế 305.8 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến khoảng 244.7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 5-15%.

Trong đó, Công ty mẹ dự kiến sản lượng đầu tư của các dự án bất động sản đạt 2,524 tỷ đồng, tăng 109% so với kết quả thực hiện 2016, giá trị thu hồi vốn 3,623.7 tỷ đồng, tăng 61%. Theo đó, tổng doanh thu trong năm là 1,046.7 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 142 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần thực hiện 2016.

Doanh thu thương mại, dịch vụ của các Công ty thành viên dự kiến khoảng 93 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế 172.2 tỷ đồng, tăng 53%.

Ông Nguyễn Văn Đông, Tổng Giám đốc cho biết, trong năm 2017, HDG sẽ tập trung bán hàng, thu hồi vốn tại các dự án HaDo Centrosa Garden, HaDo Garden Villas, HaDo Riverside, Hado Dragon City và đảm bảo cân bằng dòng tiền. Giải quyết được thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án Hỗn Hợp - Dịch Vọng, mục tiêu khởi công vào cuối 2017, tránh nợ đọng vốn đã bỏ ra.

Đồng thời, tổ chức lại dự án Hado Dragon City, hoàn tất thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, mở bán tầng thấp, xây dựng nhà cho khách hàng. Giải quyết vướng mắc sổ đất tại dự án Noong Tha (Lào), tổ chức xây dựng và bán hàng thu hồi vốn. Ngoài ra, Công ty dự định tổ chức mở bán dự án Biệt thự Bảo Đại, tập trung xây dựng khách sạn với mục tiêu quý 3/2018 đưa vào hoạt động, sớm cân bằng vốn dự án.

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh phát triển cải tạo chung cư 2 miền Nam Bắc, nghiên cứu mua bán dự án mới có tiềm năng. Tiếp tục tìm kiếm dự án mới, đẩy nhanh công tác M&A các dự án, mua bán nợ hoặc các Công ty có tiềm năng về đất hoặc ngành nghề kinh doanh phù hợp. Nghiên cứu các cơ hội đầu tư ra trung tâm các tỉnh lân cận Hà Nội, TPHCM.

Về lĩnh vực đầu tư năng lượng và thi công xây lắp, HDG đặt mục tiêu dự án Nhạn Hạc sẽ phát điện vào quý 2/2018, dự án Sông Tranh 4 khởi công công trình chính vào mùa khô năm nay. Bên cạnh đó, công ty sẽ giải quyết vướng mắc dự án Phú Tân 1, 2. Đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển các dự án điện mặt trời có công suất từ 50 MW-100 MW.

Nhận định về các dự án bất động sản đang và sẽ đầu tư trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT chia sẻ, hiện tại dự án HaDo Centrosa Garden đã hoàn thành phần lớn các công việc với các cơ quan chức năng. Còn dự án Dịch Vọng chung đã xây dựng và triển khai nhiều phương án kịch bản đàm phán với Công ty Từ Liêm giải quyết vướng mắc chung của dự án.

Được biết, kết thúc năm 2016, sản lượng đầu tư của các dự án bất động sản là 2,412.5 tỷ đồng, chỉ đạt 63% kế hoạch nhưng tăng trưởng 615% so với năm 2015. Mức hoàn thành chỉ đạt 63% chủ yếu do không triển khai khởi công được một số dự án mới như dự kiến, điển hình như dự án F367 do vướng điều chỉnh quy hoạch, chung cư HaDo Parkside triển khai chậm do vướng các thủ tục pháp lý, dự án cải tạo K800 chậm cải tạo do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Dự án Bảo Đại cũng khởi công chậm. Đồng thời, giá trị thu hồi vốn của các dự án trong năm 2016 đạt 2,244.8 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 75% kế hoạch đầu năm đã đặt ra. Nguyên nhân là do một số dự án dự kiến đưa vào khởi công, bán hàng thu hồi vốn nhưng không thực hiện được do vướng các thủ tục đầu tư.

Đề xuất trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt cao hơn

Điểm lại kết quả kinh doanh của 2016, tổng doanh thu của HDG đạt 2,007 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch đề ra, tăng 35% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 252.2 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng trưởng 81% so với năm 2015.

Tại đại hội, cổ đông Công ty đã thông qua phương án phân chia cổ tức 2016 với tỷ lệ 15%. Trong đó, trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 5% thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ do Công ty đang triển khai nhiều dự án lớn nên cần nguồn tiền dài hạn để triển khai và đảm bảo vốn đối ứng như dự án thủy điện Nhạn Hạc, Sông danh 4, dự án Bảo Đại Nha Trang.

Tuy nhiên, ông Thông cho rằng, hiện tại thanh khoản cổ phiếu HDG khá thấp mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty vẫn khả quan. Do đó, theo ông và một số ý kiến của cổ đông tại đại hội, Công ty nên tăng tỷ lệ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt. Về vấn đề, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, cân đối lại và báo cáo với các cổ đông sau.

Ngoài ra, một số cổ đông có thắc mắc liệu việc HDG thành lập Ủy ban Kiểm toán có trùng lặp với Ban kiểm soát hay không. Ông Thông chia sẻ, mục đích thành lập Ủy ban Kiểm toán là để thay thế Ban kiểm soát, kinh phí sẽ lấy từ Ban kiểm soát và cân đối lại. Bên cạnh đó, ông Thông cho biết, hiện tại hoạt động bộ máy HĐQT của HDG vẫn chưa thực sự hiệu quả, phụ thuộc vào yếu tố cá nhân. Do đó, trong thời gian tới, Công ty dự định cấu trúc lại bộ máy HĐQT.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc bầu bổ sung bà Chử Thị Lan và ông Phạm Trọng Khiêm làm thành viên BKS 2014-2017 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Phạm Hùng Sơn./.

Từ khóa: lợi nhuận sau thuế, cổ tức, doanh thu, HDG

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

ĐHĐCĐ HDG: Kế hoạch lãi gần 245 tỷ đồng

Sáng ngày 15/04, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 để thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 244.7 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức từ 5 -15%.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của HDG sáng ngày 15/04.

Cụ thể, trong năm 2017, HDG đặt mục tiêu tổng doanh thu 2,812 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện 2016. Lợi nhuận trước thuế 305.8 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến khoảng 244.7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 5-15%.

Trong đó, Công ty mẹ dự kiến sản lượng đầu tư của các dự án bất động sản đạt 2,524 tỷ đồng, tăng 109% so với kết quả thực hiện 2016, giá trị thu hồi vốn 3,623.7 tỷ đồng, tăng 61%. Theo đó, tổng doanh thu trong năm là 1,046.7 tỷ đồng, gấp đôi so với kết quả thực hiện 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 142 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần thực hiện 2016.

Doanh thu thương mại, dịch vụ của các Công ty thành viên dự kiến khoảng 93 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế 172.2 tỷ đồng, tăng 53%.

Ông Nguyễn Văn Đông, Tổng Giám đốc cho biết, trong năm 2017, HDG sẽ tập trung bán hàng, thu hồi vốn tại các dự án HaDo Centrosa Garden, HaDo Garden Villas, HaDo Riverside, Hado Dragon City và đảm bảo cân bằng dòng tiền. Giải quyết được thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng dự án Hỗn Hợp - Dịch Vọng, mục tiêu khởi công vào cuối 2017, tránh nợ đọng vốn đã bỏ ra.

Đồng thời, tổ chức lại dự án Hado Dragon City, hoàn tất thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, mở bán tầng thấp, xây dựng nhà cho khách hàng. Giải quyết vướng mắc sổ đất tại dự án Noong Tha (Lào), tổ chức xây dựng và bán hàng thu hồi vốn. Ngoài ra, Công ty dự định tổ chức mở bán dự án Biệt thự Bảo Đại, tập trung xây dựng khách sạn với mục tiêu quý 3/2018 đưa vào hoạt động, sớm cân bằng vốn dự án.

Công ty cũng sẽ đẩy mạnh phát triển cải tạo chung cư 2 miền Nam Bắc, nghiên cứu mua bán dự án mới có tiềm năng. Tiếp tục tìm kiếm dự án mới, đẩy nhanh công tác M&A các dự án, mua bán nợ hoặc các Công ty có tiềm năng về đất hoặc ngành nghề kinh doanh phù hợp. Nghiên cứu các cơ hội đầu tư ra trung tâm các tỉnh lân cận Hà Nội, TPHCM.

Về lĩnh vực đầu tư năng lượng và thi công xây lắp, HDG đặt mục tiêu dự án Nhạn Hạc sẽ phát điện vào quý 2/2018, dự án Sông Tranh 4 khởi công công trình chính vào mùa khô năm nay. Bên cạnh đó, công ty sẽ giải quyết vướng mắc dự án Phú Tân 1, 2. Đẩy mạnh tìm kiếm và phát triển các dự án điện mặt trời có công suất từ 50 MW-100 MW.

Nhận định về các dự án bất động sản đang và sẽ đầu tư trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT chia sẻ, hiện tại dự án HaDo Centrosa Garden đã hoàn thành phần lớn các công việc với các cơ quan chức năng. Còn dự án Dịch Vọng chung đã xây dựng và triển khai nhiều phương án kịch bản đàm phán với Công ty Từ Liêm giải quyết vướng mắc chung của dự án.

Được biết, kết thúc năm 2016, sản lượng đầu tư của các dự án bất động sản là 2,412.5 tỷ đồng, chỉ đạt 63% kế hoạch nhưng tăng trưởng 615% so với năm 2015. Mức hoàn thành chỉ đạt 63% chủ yếu do không triển khai khởi công được một số dự án mới như dự kiến, điển hình như dự án F367 do vướng điều chỉnh quy hoạch, chung cư HaDo Parkside triển khai chậm do vướng các thủ tục pháp lý, dự án cải tạo K800 chậm cải tạo do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Dự án Bảo Đại cũng khởi công chậm. Đồng thời, giá trị thu hồi vốn của các dự án trong năm 2016 đạt 2,244.8 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 75% kế hoạch đầu năm đã đặt ra. Nguyên nhân là do một số dự án dự kiến đưa vào khởi công, bán hàng thu hồi vốn nhưng không thực hiện được do vướng các thủ tục đầu tư.

Đề xuất trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt cao hơn

Điểm lại kết quả kinh doanh của 2016, tổng doanh thu của HDG đạt 2,007 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch đề ra, tăng 35% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 252.2 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch và tăng trưởng 81% so với năm 2015.

Tại đại hội, cổ đông Công ty đã thông qua phương án phân chia cổ tức 2016 với tỷ lệ 15%. Trong đó, trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và 5% thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ do Công ty đang triển khai nhiều dự án lớn nên cần nguồn tiền dài hạn để triển khai và đảm bảo vốn đối ứng như dự án thủy điện Nhạn Hạc, Sông danh 4, dự án Bảo Đại Nha Trang.

Tuy nhiên, ông Thông cho rằng, hiện tại thanh khoản cổ phiếu HDG khá thấp mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty vẫn khả quan. Do đó, theo ông và một số ý kiến của cổ đông tại đại hội, Công ty nên tăng tỷ lệ trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt. Về vấn đề, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, cân đối lại và báo cáo với các cổ đông sau.

Ngoài ra, một số cổ đông có thắc mắc liệu việc HDG thành lập Ủy ban Kiểm toán có trùng lặp với Ban kiểm soát hay không. Ông Thông chia sẻ, mục đích thành lập Ủy ban Kiểm toán là để thay thế Ban kiểm soát, kinh phí sẽ lấy từ Ban kiểm soát và cân đối lại. Bên cạnh đó, ông Thông cho biết, hiện tại hoạt động bộ máy HĐQT của HDG vẫn chưa thực sự hiệu quả, phụ thuộc vào yếu tố cá nhân. Do đó, trong thời gian tới, Công ty dự định cấu trúc lại bộ máy HĐQT.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc bầu bổ sung bà Chử Thị Lan và ông Phạm Trọng Khiêm làm thành viên BKS 2014-2017 thay thế ông Nguyễn Mạnh Hùng và ông Phạm Hùng Sơn./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HDG 31.9 +0.3 +0.79% 19,250

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán