Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Địa ốc Hòa Bình hoãn kế hoạch phát hành 35 triệu cp cho NĐT chiến lược

Doanh thu 2017 được điều chỉnh tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

HĐTQ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, HBC điều chỉnh mục tiêu doanh thu 2017 tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng, lên mức 828 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty sẽ hoãn chủ trương phát hành riêng lẻ tối đa 35 triệu cp cho các nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Cụ thể, việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

Ngoài ra, HBC cũng sẽ tăng số lượng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đang làm việc tại công ty từ mức 1.8 triệu quyền mua lên mức 2.5 triệu quyền mua./.

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

Địa ốc Hòa Bình hoãn kế hoạch phát hành 35 triệu cp cho NĐT chiến lược

Doanh thu 2017 được điều chỉnh tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng lên 828 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

HĐTQ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa công bố Nghị quyết điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo đó, HBC điều chỉnh mục tiêu doanh thu 2017 tăng thêm 1,000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu lên mức 16,000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng thêm 71 tỷ đồng, lên mức 828 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty sẽ hoãn chủ trương phát hành riêng lẻ tối đa 35 triệu cp cho các nhà đầu tư chiến lược với giá phát hành không thấp hơn thị giá bình quân 20 ngày tại thời điểm phát hành. Cụ thể, việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được quyết định vào thời điểm phù hợp khác.

Ngoài ra, HBC cũng sẽ tăng số lượng phát hành quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) đang làm việc tại công ty từ mức 1.8 triệu quyền mua lên mức 2.5 triệu quyền mua./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HBC 57.4 +1.3 +2.32% 787,560

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán