Giảm nguồn thu khác và cạnh tranh hàng ngoại, Safoco đặt kế hoạch 2017 xấp xỉ 2016

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco  đã thông qua kế hoạch 2017 lãi ròng hơn 30 tỷ, xấp xỉ  2016. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. Cổ tức 27%.

Hầu như các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2017 đều xấp xỉ 2016 vì công ty bị giảm nguồn thu từ khai thác mặt bằng cũng như bị cạnh tranh từ hàng ngoại nhập giá rẻ nên chi phí khuyến mãi, chi phí quầy kệ và một số chi phí khác tăng. Đồng thời, công ty cũng dự kiến chi hơn 450 triệu đồng để thực hiện công tác xã hội.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng, tăng 19% so với 2015. Lợi nhuận đạt gần 30 tỷ, tăng 12%. Cổ tức 27%. /.

Tài liệu đính kèm: 

SAF_2017.4.10_93a7049_NGHI_QUYET_DHDCD_TN_NAM_2017_DA_KY.pdf

SAF_2017.4.10_ef63272_SAF_TAI_LIEU_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_NAM_2017_DA_KY(1).pdf

Từ khóa: SAF, Safoco

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

Giảm nguồn thu khác và cạnh tranh hàng ngoại, Safoco đặt kế hoạch 2017 xấp xỉ 2016

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, CTCP Lương Thực Thực Phẩm Safoco  đã thông qua kế hoạch 2017 lãi ròng hơn 30 tỷ, xấp xỉ  2016. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2016. Cổ tức 27%.

Hầu như các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2017 đều xấp xỉ 2016 vì công ty bị giảm nguồn thu từ khai thác mặt bằng cũng như bị cạnh tranh từ hàng ngoại nhập giá rẻ nên chi phí khuyến mãi, chi phí quầy kệ và một số chi phí khác tăng. Đồng thời, công ty cũng dự kiến chi hơn 450 triệu đồng để thực hiện công tác xã hội.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Được biết, năm 2016, công ty đạt doanh thu gần 900 tỷ đồng, tăng 19% so với 2015. Lợi nhuận đạt gần 30 tỷ, tăng 12%. Cổ tức 27%. /.

Tài liệu đính kèm: 

SAF_2017.4.10_93a7049_NGHI_QUYET_DHDCD_TN_NAM_2017_DA_KY.pdf

SAF_2017.4.10_ef63272_SAF_TAI_LIEU_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_NAM_2017_DA_KY(1).pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán