Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Kho bạc huy động được 6,340 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 19/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6,000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1,500 tỷ đồng), 10 năm (1,500 tỷ đồng), 20 năm (1,000 tỷ đồng) và 30 năm (2,000 tỷ đồng), tổng cộng huy động được 6,340 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.00-5.60%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5.12%/năm, cao hơn 0.02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,691 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.85-6.40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5.99%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,946 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.15-7.80%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7.20%/năm, thấp hơn 0.16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5,222 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.58-8.20%/năm. Kết quả, huy động được 1,990 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7.68%/năm, thấp hơn 0.11% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm đều huy động thành công lần lượt là 450 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 600 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 74,647 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Từ khóa: Kho bạc, huy động, trái phiếu Chính phủ

Kho bạc huy động được 6,340 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Ngày 19/4/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6,000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1,500 tỷ đồng), 10 năm (1,500 tỷ đồng), 20 năm (1,000 tỷ đồng) và 30 năm (2,000 tỷ đồng), tổng cộng huy động được 6,340 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,101 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.00-5.60%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5.12%/năm, cao hơn 0.02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2,691 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5.85-6.40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,500 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 5.99%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 10 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3,946 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.15-7.80%/năm. Kết quả, huy động thành công 1,000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7.20%/năm, thấp hơn 0.16%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5,222 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7.58-8.20%/năm. Kết quả, huy động được 1,990 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7.68%/năm, thấp hơn 0.11% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/4/2017).

Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm đều huy động thành công lần lượt là 450 tỷ đồng, 300 tỷ đồng và 600 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công hơn 74,647 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu24/07 14:54

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.1 -0.14 -1.93% 12,575,590
 • OGC 2.5 -0.18 -6.67% 8,511,430
 • ITA 4.2 -0.15 -3.49% 5,804,610
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 5,552,680
 • HHS 4.4 -0.32 -6.75% 4,899,970

VS - Index24/07 14:54

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán