Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14% trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy,  tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017) đạt gần 16.37 tỷ USD, giảm 13.9% (tương ứng giảm gần 2.65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 03/2017.

Như vậy, tính đế​n hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107.58 tỷ USD, tăng 18.5% (tương ứng tăng gần 16.76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2.56 tỷ USD, bằng 4.9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 04/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1.62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017.

Tính đến hết ngày 15/04/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70.05 tỷ USD, tăng 18.5%, tương ứng tăng gần 10.95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65.1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 04/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/04/2017 hơn 3.92 tỷ USD./.

Từ khóa: xuất nhập khẩu, nửa đầu tháng 4

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14% trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy,  tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017) đạt gần 16.37 tỷ USD, giảm 13.9% (tương ứng giảm gần 2.65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 03/2017.

Như vậy, tính đế​n hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107.58 tỷ USD, tăng 18.5% (tương ứng tăng gần 16.76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2.56 tỷ USD, bằng 4.9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 04/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1.62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017.

Tính đến hết ngày 15/04/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70.05 tỷ USD, tăng 18.5%, tương ứng tăng gần 10.95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65.1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 04/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/04/2017 hơn 3.92 tỷ USD./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán