Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14% trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy,  tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017) đạt gần 16.37 tỷ USD, giảm 13.9% (tương ứng giảm gần 2.65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 03/2017.

Như vậy, tính đế​n hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107.58 tỷ USD, tăng 18.5% (tương ứng tăng gần 16.76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2.56 tỷ USD, bằng 4.9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 04/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1.62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017.

Tính đến hết ngày 15/04/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70.05 tỷ USD, tăng 18.5%, tương ứng tăng gần 10.95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65.1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 04/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/04/2017 hơn 3.92 tỷ USD./.

Từ khóa: xuất nhập khẩu, nửa đầu tháng 4

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 14% trong nửa đầu tháng 4

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy,  tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 04/2017 (từ 01/04 đến 15/04/2017) đạt gần 16.37 tỷ USD, giảm 13.9% (tương ứng giảm gần 2.65 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 03/2017.

Như vậy, tính đế​n hết ngày 15/04/2017 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 107.58 tỷ USD, tăng 18.5% (tương ứng tăng gần 16.76 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 04/2017 thâm hụt 501 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 04/2017 thâm hụt hơn 2.56 tỷ USD, bằng 4.9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Cũng trong 15 ngày đầu tháng 04/2017 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10.87 tỷ USD, giảm 13% tương ứng giảm hơn 1.62 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2017.

Tính đến hết ngày 15/04/2017 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 70.05 tỷ USD, tăng 18.5%, tương ứng tăng gần 10.95 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 65.1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 04/2017 thặng dư 504 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/04/2017 hơn 3.92 tỷ USD./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán