Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

LCG: Kế hoạch lãi 70 tỷ đồng năm 2017, cổ tức tối thiểu 10% từ 2018

Năm 2017, CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) đặt chỉ tiêu doanh thu 1,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được năm 2016 thì lợi nhuận kế hoạch 2017 của LCG gần như không tăng trưởng. Tuy nhiên, con số thu về trong năm 2017 của LCG dự kiến đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là xây lắp chứ không từ bất động sản.

Cụ thể, LCG dự kiến mảng xây lắp sẽ mang về 1,200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất từ hợp đồng đã ký kết, trong đó lớn nhất là 487 tỷ đồng từ dự án Nhà máy nước Phú Ninh, tiếp đến là dự án Hạ Long Vân Đồn đạt 170 tỷ đồng…

Mảng bất động sản năm 2017 của LCG cũng dự kiến đóng góp 20% trong tổng doanh thu, ở mức 300 tỷ đồng từ kinh doanh đất nền tại dự án quận 12.

Cũng trong năm 2017, LCG dự kiến sẽ tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng và con số này dự kiến chạm 1,400 tỷ đồng  vào năm 2020. Đi kèm với quy mô vốn, lợi nhuận sau thuế LCG cũng sẽ tăng từ 120 tỷ đồng năm 2018 để đạt 235 tỷ đồng năm 2020.

LCG cũng cam kết thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã đề ra và đảm bảo chia cổ tức tối thiểu 7 % năm 2016-2017 và  tối thiểu 10% năm 2018-2020.

Kế hoạch kinh doanh LCG giai đoạn 2017-2020 (Đvt: Tỷ đồng)

Nhắc lại năm 2016, LCG đạt doanh thu 1,119 tỷ đồng và lãi ròng 69 tỷ đồng, cùng vượt xa kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông thông qua.

Mới đây, LCG được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 19/04 nhờ đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Trên sàn, giá cổ phiếu LCG đã có phản ứng tích cực khi kết quả kinh doanh 2016 được công bố. Cụ thể, kể từ đầu năm 2017, cổ phiếu LCG đã bật tăng 115%, từ vùng giá 4,000 đồng/cp để lên mốc 8,600 đồng/cp (tính đến ngày 17/04) và khối lượng giao dịch bình quân đạt mức cao, hơn 1.1 triệu cp/phiên.

Biến động giá cổ phiếu LCG từ đầu năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

LCG: Kế hoạch lãi 70 tỷ đồng năm 2017, cổ tức tối thiểu 10% từ 2018

Năm 2017, CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG) đặt chỉ tiêu doanh thu 1,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được năm 2016 thì lợi nhuận kế hoạch 2017 của LCG gần như không tăng trưởng. Tuy nhiên, con số thu về trong năm 2017 của LCG dự kiến đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là xây lắp chứ không từ bất động sản.

Cụ thể, LCG dự kiến mảng xây lắp sẽ mang về 1,200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất từ hợp đồng đã ký kết, trong đó lớn nhất là 487 tỷ đồng từ dự án Nhà máy nước Phú Ninh, tiếp đến là dự án Hạ Long Vân Đồn đạt 170 tỷ đồng…

Mảng bất động sản năm 2017 của LCG cũng dự kiến đóng góp 20% trong tổng doanh thu, ở mức 300 tỷ đồng từ kinh doanh đất nền tại dự án quận 12.

Cũng trong năm 2017, LCG dự kiến sẽ tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng và con số này dự kiến chạm 1,400 tỷ đồng  vào năm 2020. Đi kèm với quy mô vốn, lợi nhuận sau thuế LCG cũng sẽ tăng từ 120 tỷ đồng năm 2018 để đạt 235 tỷ đồng năm 2020.

LCG cũng cam kết thực hiện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã đề ra và đảm bảo chia cổ tức tối thiểu 7 % năm 2016-2017 và  tối thiểu 10% năm 2018-2020.

Kế hoạch kinh doanh LCG giai đoạn 2017-2020 (Đvt: Tỷ đồng)

Nhắc lại năm 2016, LCG đạt doanh thu 1,119 tỷ đồng và lãi ròng 69 tỷ đồng, cùng vượt xa kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông thông qua.

Mới đây, LCG được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 19/04 nhờ đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Trên sàn, giá cổ phiếu LCG đã có phản ứng tích cực khi kết quả kinh doanh 2016 được công bố. Cụ thể, kể từ đầu năm 2017, cổ phiếu LCG đã bật tăng 115%, từ vùng giá 4,000 đồng/cp để lên mốc 8,600 đồng/cp (tính đến ngày 17/04) và khối lượng giao dịch bình quân đạt mức cao, hơn 1.1 triệu cp/phiên.

Biến động giá cổ phiếu LCG từ đầu năm 2017

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • LCG 11.5 +0.1 +0.44% 1,110,140

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán