Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

OCH: Kế hoạch 2017 có lãi gần 29 tỷ đồng

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã công bố một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 28.7 tỷ đồng.

Còn chỉ tiêu đối với công ty mẹ là 299 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lãi trước thuế. Tất cả các chỉ tiêu này đều khả quan hơn so với năm 2016.

Được biết, báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của OCH ghi nhận lỗ ròng 146 tỷ đồng, thấp hơn mức công bố trước kiểm toán là 154 tỷ đồng. Theo OCH, sau kiểm toán công ty giảm lỗ do giảm chi phí dự phòng./.

Tài liệu đính kèm:
OCH_2017.4.12_595c296_Kehoachkinhdoanh2017_sign.pdf

 

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

OCH: Kế hoạch 2017 có lãi gần 29 tỷ đồng

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã công bố một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 28.7 tỷ đồng.

Còn chỉ tiêu đối với công ty mẹ là 299 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lãi trước thuế. Tất cả các chỉ tiêu này đều khả quan hơn so với năm 2016.

Được biết, báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của OCH ghi nhận lỗ ròng 146 tỷ đồng, thấp hơn mức công bố trước kiểm toán là 154 tỷ đồng. Theo OCH, sau kiểm toán công ty giảm lỗ do giảm chi phí dự phòng./.

Tài liệu đính kèm:
OCH_2017.4.12_595c296_Kehoachkinhdoanh2017_sign.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • OCH 5.7 0.0 0.00% 600

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán