Tri Túc

Tri túc thường lạc

Saigonres: Kế hoạch 2017 doanh thu tăng 20% nhưng lãi trước thuế giảm 40%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres(SGR), các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh khá táo bạo với doanh thu hơn 1,200 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được năm 2016 thì kế hoạch doanh thu của SGR tăng xấp xỉ 20% nhưng lãi trước thuế lại giảm 40%.

Tuy nhiên, cổ tức Công cam kết chi trả trong năm 2017 sẽ không thấp hơn 25%, dao động trong khoảng 25-30%.

Nói đến kết quả hoạt động kinh doanh của Địa ốc Sài Gòn năm 2016, nhà đầu tư không khỏi bất ngờ với mức tăng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 740%, từ mức 128 tỷ lên 1,079 tỷ đồng. Trong khi tại công ty mẹ, câu chuyện hoàn toàn ngược lại khi doanh thu chỉ đạt 68 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2015. Như vậy, mức tăng của tổng doanh thu chủ yếu đến từ các công ty con, mà cụ thể là nhờ trong năm các công ty con SGR đã tăng bán hàng các dự án.

Kết quả là, mặc dù chi phí tương ứng cũng tăng tương đối, nhưng lãi ròng SGR thu về đạt 273 tỷ đồng, tăng đến 1,279% so với con số 19 tỷ đồng năm 2015.

Như vậy, SGR đã quyết định tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 18% (kế hoạch) lên 110%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến trong quý 2/2017./.

Từ khóa: Địa ốc Sài Gòn, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (231) : Đại hội cổ đông 2017 

Saigonres: Kế hoạch 2017 doanh thu tăng 20% nhưng lãi trước thuế giảm 40%

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres(SGR), các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh khá táo bạo với doanh thu hơn 1,200 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được năm 2016 thì kế hoạch doanh thu của SGR tăng xấp xỉ 20% nhưng lãi trước thuế lại giảm 40%.

Tuy nhiên, cổ tức Công cam kết chi trả trong năm 2017 sẽ không thấp hơn 25%, dao động trong khoảng 25-30%.

Nói đến kết quả hoạt động kinh doanh của Địa ốc Sài Gòn năm 2016, nhà đầu tư không khỏi bất ngờ với mức tăng doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 740%, từ mức 128 tỷ lên 1,079 tỷ đồng. Trong khi tại công ty mẹ, câu chuyện hoàn toàn ngược lại khi doanh thu chỉ đạt 68 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2015. Như vậy, mức tăng của tổng doanh thu chủ yếu đến từ các công ty con, mà cụ thể là nhờ trong năm các công ty con SGR đã tăng bán hàng các dự án.

Kết quả là, mặc dù chi phí tương ứng cũng tăng tương đối, nhưng lãi ròng SGR thu về đạt 273 tỷ đồng, tăng đến 1,279% so với con số 19 tỷ đồng năm 2015.

Như vậy, SGR đã quyết định tăng tỷ lệ chi trả cổ tức từ 18% (kế hoạch) lên 110%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Thời gian chi trả dự kiến trong quý 2/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán