Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

SWC: Năm 2017 kế hoạch lãi ròng tăng gấp 7 lần, cổ tức tỷ lệ 50%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC) dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhảy vọt so với năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.

Cụ thể, SWC đặt mục tiêu năm 2017 đạt tổng doanh thu hơn 719.5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2016. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt lên mức 491.6 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước và dự kiến chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Được biết trong năm 2016, SWC đạt tổng doanh thu 245, 8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế lần lượt vượt 9% và 31% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, SWC cũng phá vỡ chỉ tiêu cổ tức khi chi trả cổ tức tỷ lệ 10% (vượt so với 6% đề ra)./.

Đính kèm: Tài liệu  ĐHĐCĐ

Từ khóa: SWC, lãi ròng, kế hoạch, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (187) : Kế hoạch 2017 

SWC: Năm 2017 kế hoạch lãi ròng tăng gấp 7 lần, cổ tức tỷ lệ 50%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC) dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhảy vọt so với năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.

Cụ thể, SWC đặt mục tiêu năm 2017 đạt tổng doanh thu hơn 719.5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2016. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt lên mức 491.6 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước và dự kiến chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Được biết trong năm 2016, SWC đạt tổng doanh thu 245, 8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế lần lượt vượt 9% và 31% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, SWC cũng phá vỡ chỉ tiêu cổ tức khi chi trả cổ tức tỷ lệ 10% (vượt so với 6% đề ra)./.

Đính kèm: Tài liệu  ĐHĐCĐ

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • INN 17.13 17.13 - 9.1
 • CTF 2.48 2.48 - -
 • TCD 11.09 11.09 - -
 • NVT 4.39 4.39 - 42.5
 • TNI 2.1 2.1 - -
 • HNG 7.16 7.16 - (8.5)
 • HAG 5.84 5.84 - (6.7)
 • BCG 3.09 3.09 - 81.4
 • VSI 3.5 3.5 - 6.5
 • POM 204.3 204.3 - 6.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán