Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

SWC: Năm 2017 kế hoạch lãi ròng tăng gấp 7 lần, cổ tức tỷ lệ 50%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC) dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhảy vọt so với năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.

Cụ thể, SWC đặt mục tiêu năm 2017 đạt tổng doanh thu hơn 719.5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2016. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt lên mức 491.6 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước và dự kiến chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Được biết trong năm 2016, SWC đạt tổng doanh thu 245, 8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế lần lượt vượt 9% và 31% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, SWC cũng phá vỡ chỉ tiêu cổ tức khi chi trả cổ tức tỷ lệ 10% (vượt so với 6% đề ra)./.

Đính kèm: Tài liệu  ĐHĐCĐ

Từ khóa: SWC, lãi ròng, kế hoạch, ĐHĐCĐ

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

SWC: Năm 2017 kế hoạch lãi ròng tăng gấp 7 lần, cổ tức tỷ lệ 50%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC) dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận nhảy vọt so với năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền mặt.

Cụ thể, SWC đặt mục tiêu năm 2017 đạt tổng doanh thu hơn 719.5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2016. Đồng thời, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng nhảy vọt lên mức 491.6 tỷ đồng, gấp 7 lần năm trước và dự kiến chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%.

Được biết trong năm 2016, SWC đạt tổng doanh thu 245, 8 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế lần lượt vượt 9% và 31% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, SWC cũng phá vỡ chỉ tiêu cổ tức khi chi trả cổ tức tỷ lệ 10% (vượt so với 6% đề ra)./.

Đính kèm: Tài liệu  ĐHĐCĐ

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán