Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

TPHCM nghiên cứu, quy hoạch bổ sung các vị trí xây dựng bãi đậu xe ngầm

Nhằm phục vụ nhu cầu đậu xe, nhất là trước tình hình xe ô tô đang ngày càng gia tăng, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, quy hoạch bổ sung các vị trí xây dựng bãi đậu xe ngầm, gắn với quy hoạch không gian ngầm khu trung tâm và kết nối đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị TP.

UBND TP dự kiến sẽ thành lập Tổ Công tác liên ngành để giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP. Đồng thời để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia xây dựng các bãi đậu xe ngầm, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND TP bổ sung dự án xây dựng công trình giao thông tĩnh vào danh mục các dự án được sử dụng vốn kích cầu của TP.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận có liên quan rà soát toàn bộ các công trình nhà cao tầng, các vị trí bãi đậu xe trong khu trung tâm TP (khu 930 ha); thống kê số chỗ đậu xe cho phép đối với từng vị trí và tích hợp số liệu vào ứng dụng Cổng thông tin giao thông của Sở Giao thông vận tải.

Đối với vấn đề xây dựng tạm các bãi đậu xe cao tầng lắp ghép, Sở Giao thông vận tải cần chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất từng dự án cụ thể, đảm bảo nguyên tắc chỉ đầu tư và khai thác trong thời gian ngắn (dưới 5 năm), không kết hợp kinh doanh thương mại và không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…/.

Từ khóa: bãi đậu xe ngầm, quy hoạch, TPHCM

TPHCM nghiên cứu, quy hoạch bổ sung các vị trí xây dựng bãi đậu xe ngầm

Nhằm phục vụ nhu cầu đậu xe, nhất là trước tình hình xe ô tô đang ngày càng gia tăng, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, quy hoạch bổ sung các vị trí xây dựng bãi đậu xe ngầm, gắn với quy hoạch không gian ngầm khu trung tâm và kết nối đồng bộ với hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị TP.

UBND TP dự kiến sẽ thành lập Tổ Công tác liên ngành để giải quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bãi đậu xe trên địa bàn TP. Đồng thời để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia xây dựng các bãi đậu xe ngầm, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, đề xuất UBND TP bổ sung dự án xây dựng công trình giao thông tĩnh vào danh mục các dự án được sử dụng vốn kích cầu của TP.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các quận có liên quan rà soát toàn bộ các công trình nhà cao tầng, các vị trí bãi đậu xe trong khu trung tâm TP (khu 930 ha); thống kê số chỗ đậu xe cho phép đối với từng vị trí và tích hợp số liệu vào ứng dụng Cổng thông tin giao thông của Sở Giao thông vận tải.

Đối với vấn đề xây dựng tạm các bãi đậu xe cao tầng lắp ghép, Sở Giao thông vận tải cần chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề xuất từng dự án cụ thể, đảm bảo nguyên tắc chỉ đầu tư và khai thác trong thời gian ngắn (dưới 5 năm), không kết hợp kinh doanh thương mại và không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị…/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán