Nguyên Khôi

“Life is short. Smile while you still have teeth.” ― Mallory Hopkins

VAMC có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng Nhà nước đã công bố và trao Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng - Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), kể từ ngày 1/4/2017.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh  năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước khi được điều động về VMAC, ông Thắng giữ cương vị Phó tổng giám đốc thường trực, Phó tổng giám điều hành, Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Được biết, hồi đầu năm nay, VAMC cũng đã thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế được điều động bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC kể từ ngày 1/1/2017, trong khi chủ tịch VAMC là ông Nguyễn Quốc Hùng được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng...

http://vneconomy.vn/tai-chinh/vamc-co-tong-giam-doc-moi-20170331050958968.htm

Từ khóa: VAMC, ngân hàng, nợ xấu

VAMC có Tổng giám đốc mới

Ngân hàng Nhà nước đã công bố và trao Quyết định số 496/QĐ-NHNN ngày 28/3/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm ông Đoàn Văn Thắng - Phó tổng giám đốc, phụ trách Ban điều hành giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), kể từ ngày 1/4/2017.

Ông Đoàn Văn Thắng sinh  năm 1964, là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính lưu thông tiền tệ, tín dụng của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trước khi được điều động về VMAC, ông Thắng giữ cương vị Phó tổng giám đốc thường trực, Phó tổng giám điều hành, Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPost Bank).

Được biết, hồi đầu năm nay, VAMC cũng đã thay đổi chủ tịch Hội đồng thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế được điều động bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên VAMC kể từ ngày 1/1/2017, trong khi chủ tịch VAMC là ông Nguyễn Quốc Hùng được chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng...

http://vneconomy.vn/tai-chinh/vamc-co-tong-giam-doc-moi-20170331050958968.htm

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán