Tri Túc

Tri túc thường lạc

Viglacera: Quý 1/2017 đạt 242 tỷ đồng lãi ròng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HNX: VGC) cho biết quý 1/2017 vừa qua, Công ty thu về 242 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp 2.8 lần so với cùng kỳ năm 2016, đồng thời thực hiện được 27% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, riêng trong tháng 3/2017, VGC ghi nhận mức lợi nhuận 100 tỷ đồng, lũy kế quý 1/2017 đạt mức kỷ lục với 242 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch năm 2017, đồng thời tăng 95 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Trong đó, tháng 3/2017 công ty mẹ đạt lãi rõng 68.8 tỷ đồng; lũy kế quý 1 lãi 178 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm và tăng lãi 82 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016. Hoạt động của các công ty con cũng đạt mức kỳ vọng với lợi nhuận sau thuế đạt 30.6 tỷ đồng trong tháng 3/2017, lũy kế quý 1 đạt 62 tỷ đồng, tăng lãi 12 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Về lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera thu về doanh thu tháng 3/2017 đạt 648 tỷ đồng; lũy kế quý 1 đạt 1,672 tỷ đồng, tương đương 23% chỉ tiêu cả năm. Theo đó, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận tháng 3 hơn 72 tỷ đồng; lũy kế quý 1 lãi 181 tỷ đồng, thực hiện được 28% chỉ tiêu cả năm, đồng thời lãi tăng 87 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Mặt khác, kết quả hoạt động quý 1/2017 của lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận những con số ấn tượng với lợi nhuận 60 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch cả năm, đồng thời tăng gần 9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong tháng 4 và quý 2/2017, Công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào công tác đầu tư tại các Dự án Nhà máy Gạch Mỹ Đức, Nhà máy Sứ Mỹ Xuân…/.

Từ khóa: Viglacera, quý 1/2017

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

Viglacera: Quý 1/2017 đạt 242 tỷ đồng lãi ròng, gấp gần 3 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HNX: VGC) cho biết quý 1/2017 vừa qua, Công ty thu về 242 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gấp 2.8 lần so với cùng kỳ năm 2016, đồng thời thực hiện được 27% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, riêng trong tháng 3/2017, VGC ghi nhận mức lợi nhuận 100 tỷ đồng, lũy kế quý 1/2017 đạt mức kỷ lục với 242 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch năm 2017, đồng thời tăng 95 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Trong đó, tháng 3/2017 công ty mẹ đạt lãi rõng 68.8 tỷ đồng; lũy kế quý 1 lãi 178 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm và tăng lãi 82 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016. Hoạt động của các công ty con cũng đạt mức kỳ vọng với lợi nhuận sau thuế đạt 30.6 tỷ đồng trong tháng 3/2017, lũy kế quý 1 đạt 62 tỷ đồng, tăng lãi 12 tỷ đồng so với thực hiện cùng kỳ 2016.

Về lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera thu về doanh thu tháng 3/2017 đạt 648 tỷ đồng; lũy kế quý 1 đạt 1,672 tỷ đồng, tương đương 23% chỉ tiêu cả năm. Theo đó, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận tháng 3 hơn 72 tỷ đồng; lũy kế quý 1 lãi 181 tỷ đồng, thực hiện được 28% chỉ tiêu cả năm, đồng thời lãi tăng 87 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Mặt khác, kết quả hoạt động quý 1/2017 của lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận những con số ấn tượng với lợi nhuận 60 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch cả năm, đồng thời tăng gần 9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong tháng 4 và quý 2/2017, Công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào công tác đầu tư tại các Dự án Nhà máy Gạch Mỹ Đức, Nhà máy Sứ Mỹ Xuân…/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VGC 19.2 +0.3 +1.59% 101,400

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán