VLC: Kế hoạch LNST 2017 nhích nhẹ lên 215 tỷ đồng, sẽ chuyển niêm yết sang HOSE/HNX

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Vilico dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2,800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Cổ tức dự kiến 8%.

* GTN đã mua hơn 36 triệu cp VLC, tăng sở hữu lên 65%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của VLC

HĐQT VLC cho biết 2017 sẽ là năm bản lề để Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu theo mô hình mới, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2017-2021, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Đồng thời, VLC sẽ tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, tỷ lệ sở hữu vốn thấp, không nằm trong những lĩnh vực kinh doanh của chính.

Ngoài ra, VLC sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình hủy niêm yết trên UPCoM và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển sang niêm yết trên HOSE hoặc HNX.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, VLC đạt hơn doanh thu hợp nhất hơn 2,700 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2015. Lợi nhuân sau thuế tăng trưởng 13%, đạt hơn 214 tỷ. Tỷ lệ cổ tức chia cho năm 2016 là 6.5%.

Ngoài ra, công ty tập trung ty công tác thoái vốn nhà nước, chuyển sang bàn giao cho chủ sở hữu mới, tập trung hoàn thành các phương án kinh doanh đảm bảo an toàn vốn, tránh rủi ro; giải quyết thu hồi công nợ, định hướng lại các hoạt động. Đồng thời, các chỉ tiêu từ sản xuất chăn nuôi như tổng đàn lợn nái sinh sản, tỷ lệ lợn nái,... cho đến các chỉ tiêu kĩ thuật như số lượng lợn cai sữa,... đều đạt hơn 90% hoặc vượt chỉ tiêu đề ra.

Hiện, VLC có 2 công ty con là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu và Công ty Chăn nuôi Miền trung, 17 công ty liên kết và 6 chi nhánh.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 toàn công ty của VLC
ĐVT: ngàn đồng

Tài liệu đính kèm:

VLC_2017.4.5_6df5ec3_Thong_bao_hop_DHDCD_Vilico_2017.pdf

Từ khóa: VLC, Chăn nuôi Việt Nam

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

VLC: Kế hoạch LNST 2017 nhích nhẹ lên 215 tỷ đồng, sẽ chuyển niêm yết sang HOSE/HNX

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Vilico dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2,800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Cổ tức dự kiến 8%.

* GTN đã mua hơn 36 triệu cp VLC, tăng sở hữu lên 65%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của VLC

HĐQT VLC cho biết 2017 sẽ là năm bản lề để Tổng công ty thực hiện tái cơ cấu theo mô hình mới, tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2017-2021, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất khép kín.

Đồng thời, VLC sẽ tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, tỷ lệ sở hữu vốn thấp, không nằm trong những lĩnh vực kinh doanh của chính.

Ngoài ra, VLC sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình hủy niêm yết trên UPCoM và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chuyển sang niêm yết trên HOSE hoặc HNX.

Về kết quả kinh doanh năm 2016, VLC đạt hơn doanh thu hợp nhất hơn 2,700 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 2015. Lợi nhuân sau thuế tăng trưởng 13%, đạt hơn 214 tỷ. Tỷ lệ cổ tức chia cho năm 2016 là 6.5%.

Ngoài ra, công ty tập trung ty công tác thoái vốn nhà nước, chuyển sang bàn giao cho chủ sở hữu mới, tập trung hoàn thành các phương án kinh doanh đảm bảo an toàn vốn, tránh rủi ro; giải quyết thu hồi công nợ, định hướng lại các hoạt động. Đồng thời, các chỉ tiêu từ sản xuất chăn nuôi như tổng đàn lợn nái sinh sản, tỷ lệ lợn nái,... cho đến các chỉ tiêu kĩ thuật như số lượng lợn cai sữa,... đều đạt hơn 90% hoặc vượt chỉ tiêu đề ra.

Hiện, VLC có 2 công ty con là CTCP Giống bò sữa Mộc Châu và Công ty Chăn nuôi Miền trung, 17 công ty liên kết và 6 chi nhánh.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 toàn công ty của VLC
ĐVT: ngàn đồng

Tài liệu đính kèm:

VLC_2017.4.5_6df5ec3_Thong_bao_hop_DHDCD_Vilico_2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4)
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • KPF 0.04 0.15 - 20.6
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • TVC 2.68 12.21 - 8.2
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,222.2)
 • SFG 37.44 59.08 - 6.4
 • ASA 0.21 0.26 - 41.4
 • CIG 0.75 - - 29.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán