Tri Túc

Tri túc thường lạc

VTX: Kế hoạch lợi nhuận 2017 giảm nhẹ, đạt 60 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX), cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 490 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại sụt giảm nhẹ về mức 60 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh đề ra như trên, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2017 trong khoảng 15 – 20%.

Được biết, năm 2016 Công ty thu về 427 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với thực hiện năm 2015, đồng thời chỉ mới thực hiện được 72% kế hoạch. Tuy nhiên, do trong năm chi phí tài chính và chi phí quản lý được cắt giảm đáng kể, cùng với việc thu về hơn 16 tỷ đồng lợi nhuận khác. Kết quả là, lãi ròng Công ty xấp xỉ 49 tỷ đồng, tăng hơn 2.7 lần so với con số 18 tỷ thu về năm trước.

Theo đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%, thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/06/2017, thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ngày 10/07/2017./.

Từ khóa: Vận tải đa phương thức Vietranstimex, ĐHĐCĐ năm 2017

 Bài viết cùng chủ đề (253) : Đại hội cổ đông 2017 

VTX: Kế hoạch lợi nhuận 2017 giảm nhẹ, đạt 60 tỷ đồng

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 của CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX), cổ đông Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 490 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2016. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại sụt giảm nhẹ về mức 60 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu kinh doanh đề ra như trên, Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2017 trong khoảng 15 – 20%.

Được biết, năm 2016 Công ty thu về 427 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với thực hiện năm 2015, đồng thời chỉ mới thực hiện được 72% kế hoạch. Tuy nhiên, do trong năm chi phí tài chính và chi phí quản lý được cắt giảm đáng kể, cùng với việc thu về hơn 16 tỷ đồng lợi nhuận khác. Kết quả là, lãi ròng Công ty xấp xỉ 49 tỷ đồng, tăng hơn 2.7 lần so với con số 18 tỷ thu về năm trước.

Theo đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%, thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/06/2017, thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ngày 10/07/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.7
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • FID 0.93 - - 100
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • PSD 13.97 14.6 - 9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán