Tri Túc

Tri túc thường lạc

D26: 19/05 GDKHQ trả cổ tức 2016, tỷ lệ 22%

HĐQT CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26) đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 22%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/05/2017. Dự kiến chi trả vào ngày 30/05/2017.

Từ khóa: Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26, cổ tức 2016

D26: 19/05 GDKHQ trả cổ tức 2016, tỷ lệ 22%

HĐQT CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 26 (D26) đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 22%/cp. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/05/2017, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/05/2017. Dự kiến chi trả vào ngày 30/05/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán