Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Đề xuất loạt giải pháp nhanh để Việt Nam đảm bảo tăng trưởng

Dài hạn vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng trong ngắn hạn, việc tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô trong nước được xem là giải pháp nhanh để giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong một báo cáo mới phát hành để phục vụ thẩm tra tình hình kinh tế -  xã hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba khai mạc sáng 22/5 tới đây.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm, cơ quan xây dựng báo cáo cho rằng lạm phát chịu nhiều sức ép tăng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp, đặt ra yêu cầu cao đối với hiệu quả trong điều phối chính sách vĩ mô và cải cách giá cả trong những tháng còn lại của năm 2017.

Về tiền tệ, tín dụng, nhận định tại báo cáo là nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất đến mức 2,9% vào năm 2019, đồng tiền các nước sẽ liên tục giảm giá so với đồng Việt Nam thì cán cân thương mại của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng, gián tiếp tác động đến tỷ giá, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đầu tư, làm tăng nợ công của Chính phủ, kiều hối sẽ tiếp tục giảm... ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong các tháng cuối năm là cần thiết, nhưng đang chịu nhiều sức ép và thách thức trong điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ.

Báo cáo nêu rõ, với nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2017 đạt 6,7%, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là cơ cấu lại nền kinh tế, các giải pháp đề ra vẫn cần có sự kết hợp hài hoà giữa giải pháp ngắn hạn và giải pháp căn cơ dài hạn.

Trong nhóm ngắn hạn, giải pháp nhanh đầu tiên được đề cập là thực hiện tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô trong nước cao hơn so với kế hoạch đã được Thủ tướng giao, nhằm đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP và không để ngành khai khoáng giảm sâu.

Giải pháp tiếp theo là khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến xử lý vấn đề môi trường của dự án Formosa, nếu đủ điều kiện để hoạt động, có thể xem xét cho phép nhà máy đi vào vận hành.

Dự án này nếu được vận hành trong tháng 5/2017 sẽ đóng góp khoảng 0,16 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP, cơ quan xây dựng báo cáo tính toán.

Vẫn nằm trong nhóm giải pháp ngắn hạn là khẩn trương rà soát tất cả các dự án đầu tư đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động, chủ động tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động, đóng góp chung cho tăng trưởng.

Đồng thời, rà soát các dự án tư nhân và FDI đã đăng ký đầu tư, tạo điều  kiện về mặt thủ tục, đất đai, lao động... để doanh nghiệp nhanh chóng giải ngân, đưa vốn vào nền kinh tế...

http://vneconomy.vn/thoi-su/de-xuat-loat-giai-phap-nhanh-de-viet-nam-dam-bao-tang-truong-20170514013844601.htm

Từ khóa: tăng trưởng, GDP

Đề xuất loạt giải pháp nhanh để Việt Nam đảm bảo tăng trưởng

Dài hạn vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng trong ngắn hạn, việc tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô trong nước được xem là giải pháp nhanh để giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm 2017.

Nội dung này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề cập trong một báo cáo mới phát hành để phục vụ thẩm tra tình hình kinh tế -  xã hội, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba khai mạc sáng 22/5 tới đây.

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm, cơ quan xây dựng báo cáo cho rằng lạm phát chịu nhiều sức ép tăng trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng thấp, đặt ra yêu cầu cao đối với hiệu quả trong điều phối chính sách vĩ mô và cải cách giá cả trong những tháng còn lại của năm 2017.

Về tiền tệ, tín dụng, nhận định tại báo cáo là nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất đến mức 2,9% vào năm 2019, đồng tiền các nước sẽ liên tục giảm giá so với đồng Việt Nam thì cán cân thương mại của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng, gián tiếp tác động đến tỷ giá, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình đầu tư, làm tăng nợ công của Chính phủ, kiều hối sẽ tiếp tục giảm... ảnh hưởng đến sản xuất và giá cả trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong các tháng cuối năm là cần thiết, nhưng đang chịu nhiều sức ép và thách thức trong điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ.

Báo cáo nêu rõ, với nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2017 đạt 6,7%, đồng thời vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn là cơ cấu lại nền kinh tế, các giải pháp đề ra vẫn cần có sự kết hợp hài hoà giữa giải pháp ngắn hạn và giải pháp căn cơ dài hạn.

Trong nhóm ngắn hạn, giải pháp nhanh đầu tiên được đề cập là thực hiện tăng thêm sản lượng khai thác dầu thô trong nước cao hơn so với kế hoạch đã được Thủ tướng giao, nhằm đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP và không để ngành khai khoáng giảm sâu.

Giải pháp tiếp theo là khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến xử lý vấn đề môi trường của dự án Formosa, nếu đủ điều kiện để hoạt động, có thể xem xét cho phép nhà máy đi vào vận hành.

Dự án này nếu được vận hành trong tháng 5/2017 sẽ đóng góp khoảng 0,16 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP, cơ quan xây dựng báo cáo tính toán.

Vẫn nằm trong nhóm giải pháp ngắn hạn là khẩn trương rà soát tất cả các dự án đầu tư đã hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động, chủ động tạo điều kiện và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động, đóng góp chung cho tăng trưởng.

Đồng thời, rà soát các dự án tư nhân và FDI đã đăng ký đầu tư, tạo điều  kiện về mặt thủ tục, đất đai, lao động... để doanh nghiệp nhanh chóng giải ngân, đưa vốn vào nền kinh tế...

http://vneconomy.vn/thoi-su/de-xuat-loat-giai-phap-nhanh-de-viet-nam-dam-bao-tang-truong-20170514013844601.htm

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán