Tri Túc

Tri túc thường lạc

Gạch ngói Kiên Giang: Phát hành 1.5 triệu cp, giá 11,000 đồng/cp

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT), các cổ đông đã thông qua việc phát hành hơn 1.5 triệu cổ phiếu với giá bán 11,000 đồng/cp, tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 1.5 triệu cp với tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1, giá bán 11,000 đồng/cp.

Số vốn hơn 15 tỷ đồng thu về Công ty dự kiến chi đầu tư dây chuyền III tại Nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang, nâng công suất từ mức 60 triệu viên/năm lên 90 triệu viên/năm.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2016 KBT ghi nhận đạt 74.5 tỷ đồng doanh thu và 13.7 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng hơn 21% và gấp đôi so với năm 2015. Bước sang năm 2017, KBT đặt kế hoạch doanh thu đạt 69 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%. Đồng thời, lãi sau thuế theo kế hoạch chỉ khoảng 7.5 tỷ đồng.

* Tài liệu đính kèm

biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.pdf

nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản.pdf

Từ khóa: Gạch ngói Kiên Giang, tăng vốn, nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang

Gạch ngói Kiên Giang: Phát hành 1.5 triệu cp, giá 11,000 đồng/cp

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Gạch Ngói Kiên Giang (KBT), các cổ đông đã thông qua việc phát hành hơn 1.5 triệu cổ phiếu với giá bán 11,000 đồng/cp, tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ đồng.

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 1.5 triệu cp với tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1, giá bán 11,000 đồng/cp.

Số vốn hơn 15 tỷ đồng thu về Công ty dự kiến chi đầu tư dây chuyền III tại Nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang, nâng công suất từ mức 60 triệu viên/năm lên 90 triệu viên/năm.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2016 KBT ghi nhận đạt 74.5 tỷ đồng doanh thu và 13.7 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng hơn 21% và gấp đôi so với năm 2015. Bước sang năm 2017, KBT đặt kế hoạch doanh thu đạt 69 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%. Đồng thời, lãi sau thuế theo kế hoạch chỉ khoảng 7.5 tỷ đồng.

* Tài liệu đính kèm

biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.pdf

nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • PVB 6.01 - - (6.5)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • BSC 0.35 0.42 - 34.9
 • CMT 4.07 - - 8.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán