Quỳnh Chi

Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

PVS: Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng đã mua 860,000 cp

Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng tăng sở hữu PVS lên 8.17%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Ngọc Phượng

- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35,618,350 CP (tỷ lệ 7.97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 860,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36,478,350 CP (tỷ lệ 8.17%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/04/2017./.

PVS: Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng đã mua 860,000 cp

Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng tăng sở hữu PVS lên 8.17%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Ngọc Phượng

- Mã chứng khoán: PVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 35,618,350 CP (tỷ lệ 7.97%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 860,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36,478,350 CP (tỷ lệ 8.17%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/04/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PVS 16.8 0.0 0.00% 0

Biến động cổ phiếu27/06 08:26

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • VNS 22.6 0.00 0.00% 0
 • CCI 17.1 0.00 0.00% 0
 • CIG 3.2 0.00 0.00% 0
 • CII 36.0 0.00 0.00% 0
 • CIIEC 0.0 0.00 0.00% 0

VS - Index27/06 08:26

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán