Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SDH 2.3 +0.1 +4.55% 19,900

Biến động cổ phiếu26/05 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.6 -0.04 -1.11% 14,880,410
 • SCR 12.3 +0.20 +1.66% 9,163,060
 • OGC 1.4 +0.09 +6.92% 8,646,120
 • BID 19.5 +0.40 +2.09% 6,662,620
 • FLC 7.4 +0.02 +0.27% 6,187,480

VS - Index26/05 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán