Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SDH 2.5 -0.2 -7.41% 4,300

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán