Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

SDH: Asean Deep Value Fund nâng sở hữu lên 15.84% vốn

Ngày 28/04/2017, Asean Deep Value Fund gom thêm 450,600 cp của CTCP Xây dựng Hạ tầng Sông Đà , nâng tỷ lệ sở hữu lên 15.84% (3.25 triệu cp).

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: ASEAN Deep Value Fund - Họ tên người có liên quan: David Peter O'neil
- Mối quan hệ: Giám đốc đầu tư
- Số lượng: 449,400
- Tỷ lệ nắm giữ: 2.19%
- Mã chứng khoán: SDH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,803,800 CP (tỷ lệ 13.65%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 450,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,254,400 CP (tỷ lệ 15.84%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 449,400
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2.19%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 3,703,800
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18.03%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/04/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SDH 2.7 -0.2 -6.90% 5,100

Biến động cổ phiếu23/06 14:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • HQC 3.3 +0.21 +6.82% 24,508,290
 • AMD 13.2 -0.95 -6.74% 8,735,900
 • FLC 7.2 +0.12 +1.70% 8,523,420
 • DXG 17.8 +0.05 +0.28% 8,492,590
 • SCR 12.6 0.00 0.00% 7,042,850

VS - Index23/06 14:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán