Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1667 năm 2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

* Bộ Công thương yêu cầu giám sát chặt chẽ công ty Nhã Khắc Lâm

Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm gồm các thành phần sau:

Bà Lê Thị Phương Hoa, Phó Chính Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn;

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý cạnh tranh, thành viên;

Ông Lê Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý thị trường, thành viên;

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

Ông Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi Công ty chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp./.

Từ khóa: Nhã Khắc Lâm, Đoàn kiểm tra, bán hàng đa cấp

Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1667 năm 2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

* Bộ Công thương yêu cầu giám sát chặt chẽ công ty Nhã Khắc Lâm

Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm gồm các thành phần sau:

Bà Lê Thị Phương Hoa, Phó Chính Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn;

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý cạnh tranh, thành viên;

Ông Lê Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý thị trường, thành viên;

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

Ông Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi Công ty chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 5/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 1,900 9,400 8.57
 • Giày da 1,300 5,500 13.04
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 2,920 3.45
 • Thủy sản 650 2,790 12.07
 • Dầu thô 215 1,137 7.50
 • Than đá 40 129 263.64
 • Gạo 250 1,027 4.17
 • Café 267 1,622 -9.80
 • Điện tử máy tính 2,000 8,950 53.85
 • Máy móc thiết bị 1,100 5,100 46.67
 • TỔNG CỘNG 17,200 77,800 17.81
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 14,450 47.83
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,900 12,900 31.82
 • Xăng dầu 480 2,410 -1.03
 • Hóa chất 350 1,580 16.67
 • Sản phẩm hóa chất 380 1,730 15.15
 • Sắt thép 830 4,169 16.08
 • Vải 1,100 4,550 0.00
 • Ô tô 467 2,335 -9.32
 • Thức ăn gia súc 300 1,500 20.00
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 80 325 14.29
 • TỔNG CỘNG 18,000 81,800 20.00
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán