Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1667 năm 2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

* Bộ Công thương yêu cầu giám sát chặt chẽ công ty Nhã Khắc Lâm

Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm gồm các thành phần sau:

Bà Lê Thị Phương Hoa, Phó Chính Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn;

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý cạnh tranh, thành viên;

Ông Lê Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý thị trường, thành viên;

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

Ông Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi Công ty chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp./.

Từ khóa: Nhã Khắc Lâm, Đoàn kiểm tra, bán hàng đa cấp

Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Nhã Khắc Lâm

Bộ Công Thương vừa mới ban hành Quyết định số 1667 năm 2017 về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm.

* Bộ Công thương yêu cầu giám sát chặt chẽ công ty Nhã Khắc Lâm

Theo đó, Quyết định nêu rõ, thành lập Đoàn kiểm tra Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm gồm các thành phần sau:

Bà Lê Thị Phương Hoa, Phó Chính Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn;

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý cạnh tranh, thành viên;

Ông Lê Hồng Dương, Phó Trưởng phòng Cục Quản lý thị trường, thành viên;

Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên viên Thanh tra Bộ, thành viên;

Ông Hoàng Văn Trường, Chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên;

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhã Khắc Lâm khi Công ty chưa được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán