Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

TLG: Kế hoạch 2017 lãi ròng 265 tỷ đồng, phát hành gần 14 triệu cp tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) đặt mục tiêu lãi ròng đạt 265 tỷ đồng và dự kiến phát hành gần 14 triệu cp theo 2 giai đoạn để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, theo phương án phát hành, trong giai đoạn 1, TLG sẽ phát hành 11.5 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 10:03 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2, 3/2017.

Giai đoạn 2, TLG sẽ phát hành 2.4 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá phát hành là 30,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của đợt tăng vốn.

Về kế hoạch 2017, TLG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2,450 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Dự kiến chi trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 20%. Riêng trong quý 1/2017, TLG đạt doanh thuần 536.5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng đạt 54.4 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Điểm lại kết quả năm 2016, TLG đạt doanh thu thuần 2,162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 240 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15% và 28%; chi cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%.

Tại đại hội, cổ đông cũng sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2021 và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Tài liệu đính kèm:
20170505_20170505 - TLG - CBTT tai lieu DHDCD TN 2017.pdf

Từ khóa: TLG, ĐHĐCĐ, kế hoạch, tăng vốn, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

TLG: Kế hoạch 2017 lãi ròng 265 tỷ đồng, phát hành gần 14 triệu cp tăng vốn

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) đặt mục tiêu lãi ròng đạt 265 tỷ đồng và dự kiến phát hành gần 14 triệu cp theo 2 giai đoạn để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, theo phương án phát hành, trong giai đoạn 1, TLG sẽ phát hành 11.5 triệu cp thưởng theo tỷ lệ 10:03 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2, 3/2017.

Giai đoạn 2, TLG sẽ phát hành 2.4 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá phát hành là 30,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của đợt tăng vốn.

Về kế hoạch 2017, TLG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2,450 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Dự kiến chi trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 20%. Riêng trong quý 1/2017, TLG đạt doanh thuần 536.5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng đạt 54.4 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Điểm lại kết quả năm 2016, TLG đạt doanh thu thuần 2,162 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 240 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15% và 28%; chi cổ tức 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 30%.

Tại đại hội, cổ đông cũng sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017-2021 và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Tài liệu đính kèm:
20170505_20170505 - TLG - CBTT tai lieu DHDCD TN 2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TLG 104.2 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán