Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

TSC lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng trong quý 1/2017

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) khởi đầu năm 2017 không mấy khả quan khi tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 1 giảm 38% còn 245 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ TSC: Bán hòa vốn Nông dược TSC, đang tìm đối tác bán Giống cây trồng Nông Tín

Cụ thể, tổng doanh thu ghi nhận gần 245 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước và chỉ mới thực hiện 16% kế hoạch năm. Dù chi phí lãi vay đã được cắt giảm 61%, nhưng doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này vỏn vẹn 1 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 chỉ tiêu này hơn 16.7 tỷ đồng nhờ bán khoản đầu tư ngắn hạn, đồng thời Công ty còn phải ghi nhận lỗ  liên doanh, liên kết hơn 4.4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý cũng bị đội lên lần lượt 31% và 18%. Theo giải trình của ban lãnh đạo là do trong quý 1/2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược Marketing giới thiệu sản phẩm cũng như đầu tư kênh phân phối mới.

Theo đó, kết thúc quý 1, TSC ghi nhận lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 21 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản ghi nhận 2,229 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Nợ của TSC chỉ chiếm 14% tài sản với gần 317 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính hơn 133 tỷ đồng có tỷ trọng 42%.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên của TSC, HĐQT đã trình lên kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 1,577 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh gấp gần 2.4  lần, ở mức 25.4 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

TSC_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

Từ khóa: TSC, lỗ ròng, quý 1/2017, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

TSC lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng trong quý 1/2017

CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) khởi đầu năm 2017 không mấy khả quan khi tổng doanh thu thuần hợp nhất quý 1 giảm 38% còn 245 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ TSC: Bán hòa vốn Nông dược TSC, đang tìm đối tác bán Giống cây trồng Nông Tín

Cụ thể, tổng doanh thu ghi nhận gần 245 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước và chỉ mới thực hiện 16% kế hoạch năm. Dù chi phí lãi vay đã được cắt giảm 61%, nhưng doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ này vỏn vẹn 1 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 chỉ tiêu này hơn 16.7 tỷ đồng nhờ bán khoản đầu tư ngắn hạn, đồng thời Công ty còn phải ghi nhận lỗ  liên doanh, liên kết hơn 4.4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý cũng bị đội lên lần lượt 31% và 18%. Theo giải trình của ban lãnh đạo là do trong quý 1/2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược Marketing giới thiệu sản phẩm cũng như đầu tư kênh phân phối mới.

Theo đó, kết thúc quý 1, TSC ghi nhận lỗ ròng hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 21 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2017, tổng tài sản ghi nhận 2,229 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Nợ của TSC chỉ chiếm 14% tài sản với gần 317 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính hơn 133 tỷ đồng có tỷ trọng 42%.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên của TSC, HĐQT đã trình lên kế hoạch kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu 1,577 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh gấp gần 2.4  lần, ở mức 25.4 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

TSC_Baocaotaichinh_Q1_2017_Hopnhat.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TSC 4.8 +0.0 +0.21% 1,080,140

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán