Anh Đức

Life is not a bed of roses!

IVS: Em rể và em trai Chủ tịch Nguyễn Duy Toại đã bán tổng cộng gần 720,000 cp

Ông Lê Đức Thọ - em rể ông Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã bán hết toàn bộ 239,200 cp, và em ruột của ông Toại là ông Nguyễn Duy Thao cũng đã bán hết 479,400 cp IVS đang nắm giữ.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Thọ
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239,200 CP (tỷ lệ 0.7%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 239,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 239,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Thao
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 479,400 CP (tỷ lệ 1.41%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 479,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 479,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2017./.

IVS: Em rể và em trai Chủ tịch Nguyễn Duy Toại đã bán tổng cộng gần 720,000 cp

Ông Lê Đức Thọ - em rể ông Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam đã bán hết toàn bộ 239,200 cp, và em ruột của ông Toại là ông Nguyễn Duy Thao cũng đã bán hết 479,400 cp IVS đang nắm giữ.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Thọ
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 239,200 CP (tỷ lệ 0.7%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em rể
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 239,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 239,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Thao
- Mã chứng khoán: IVS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 479,400 CP (tỷ lệ 1.41%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Toại
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1,019,500 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 479,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 479,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/05/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/05/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • IVS 10.2 0.0 0.00% 15,610

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán