Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

TraSas sắp trả cổ tức 2016 tỷ lệ 30% tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 10/07/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TraSas, UPCoM: TRS), tỷ lệ thực hiện 30%.

Thời gian thanh toán được chia làm 2 đợt:

 • Đợt 1: Chi trả 15% cổ tức bằng tiền vào ngày 25/07/2017
 • Đợt 2: Chi trả 15% cổ tức bằng tiền vào ngày 25/08/2017

Được biết, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 của TRS cũng là 30%./.

TraSas sắp trả cổ tức 2016 tỷ lệ 30% tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 10/07/2017 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (TraSas, UPCoM: TRS), tỷ lệ thực hiện 30%.

Thời gian thanh toán được chia làm 2 đợt:

 • Đợt 1: Chi trả 15% cổ tức bằng tiền vào ngày 25/07/2017
 • Đợt 2: Chi trả 15% cổ tức bằng tiền vào ngày 25/08/2017

Được biết, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 của TRS cũng là 30%./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán