Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

BPC: Lãi ròng quý 2 giảm 53% so cùng kỳ do giá đầu vào tăng

Theo BCTC quý 2/2017 của CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn , lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.7 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 2/2017, doanh thu thuần BPC đạt hơn 85 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán tăng cao hơn khiến lãi gộp Công ty suy giảm 27%, chỉ còn 10.7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí lãi vay của BPC trong kỳ cùng tăng cao hơn, qua đó khiến lãi ròng Công ty chỉ còn 2.7 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của BPC, trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù sản lượng vỏ tiêu thụ tăng 5.4%, đạt hơn 32 triệu vỏ nhưng do giá vật tư chính đầu vào như hạt PP tạo sợi, hạt PP tráng màng tăng 7-12% so cùng kỳ và giá bán vỏ thành phẩm cũng giảm khiến lãi ròng Công ty suy giảm mạnh.

Tài liệu đính kèm:
1.BPC_2017.7.14_285e067_BC_QT_TC_quy_II_nam_2017___ban_scan_den.pdf
2.BPC_2017.7.14_3adbda9_599__Gui_UB_CKNN__vv_giai_trinh_chenh_lech_LNST_quy_II.2017.pdf
 Bài viết cùng chủ đề (127) : Lợi nhuận quý 2/2017 

BPC: Lãi ròng quý 2 giảm 53% so cùng kỳ do giá đầu vào tăng

Theo BCTC quý 2/2017 của CTCP Vicem Bao Bì Bỉm Sơn , lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.7 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 2/2017, doanh thu thuần BPC đạt hơn 85 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán tăng cao hơn khiến lãi gộp Công ty suy giảm 27%, chỉ còn 10.7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí lãi vay của BPC trong kỳ cùng tăng cao hơn, qua đó khiến lãi ròng Công ty chỉ còn 2.7 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của BPC, trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù sản lượng vỏ tiêu thụ tăng 5.4%, đạt hơn 32 triệu vỏ nhưng do giá vật tư chính đầu vào như hạt PP tạo sợi, hạt PP tráng màng tăng 7-12% so cùng kỳ và giá bán vỏ thành phẩm cũng giảm khiến lãi ròng Công ty suy giảm mạnh.

Tài liệu đính kèm:
1.BPC_2017.7.14_285e067_BC_QT_TC_quy_II_nam_2017___ban_scan_den.pdf
2.BPC_2017.7.14_3adbda9_599__Gui_UB_CKNN__vv_giai_trinh_chenh_lech_LNST_quy_II.2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BPC 16.5 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán