An Nguyễn

Strive not to be a success, but rather to be of value.

CEC: Bà Nguyễn Thị Yến Hoa đã thoái hết 7.38% vốn

Ngày 07/07/2017 bà Nguyễn Thị Yến Hoa đã bán 440,882 cổ phiếu của CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Yến Hoa không còn là cổ đông lớn của công ty kể từ ngày 05/07/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Yến Hoa

- Mã chứng khoán: CEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 440,882 CP (tỷ lệ 7.38%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 440,882 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/07/2017./.

CEC: Bà Nguyễn Thị Yến Hoa đã thoái hết 7.38% vốn

Ngày 07/07/2017 bà Nguyễn Thị Yến Hoa đã bán 440,882 cổ phiếu của CTCP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa chất (UPCoM: CEC).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Yến Hoa không còn là cổ đông lớn của công ty kể từ ngày 05/07/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Yến Hoa

- Mã chứng khoán: CEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 440,882 CP (tỷ lệ 7.38%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 440,882 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/07/2017./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán