Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

DTC: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm gấp 4 lần cùng kỳ

6 tháng đầu năm, CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội khi lợi nhuận trước thuế gần 13 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong quý 2, riêng doanh thu thuần đạt 62 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, nhờ phát huy hết công suất hiện của các lò nung tại 3 nhà máy, đồng thời giá bán sản phẩm trên thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Thêm nữa, trong kỳ DTC đã thực hiện kiểm soát các khoản chi phí nên lợi nhuận sau thuế gấp gần 3 lần với 6.7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần 134 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 21% và thực hiện 55% kế hoạch. Trong khi đó, mức tăng chi phí giá vốn thấp hơn chỉ 17% và không có khoản lỗ khác 2 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước nên lãi trước thuế đạt gần 13 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ và gần hoàn thành kế hoạch cả năm với 84%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 6/2017 của DTC hơn 243 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với hồi đầu kỳ. Nợ phải trả của DTC lớn hơn giá trị tài sản hiện có với 250 tỷ đồng, trong nợ vay tài chính gần 141 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận âm 7.3 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ lũy kế hơn 47 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:

000000006832499_bao_cao_tai_chinh.ky.pdf

Từ khóa: DTC, lãi ròng, doanh thu, quý 2/2017

 Bài viết cùng chủ đề (136) : Lợi nhuận quý 2/2017 

DTC: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm gấp 4 lần cùng kỳ

6 tháng đầu năm, CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) ghi nhận sự tăng trưởng vượt trội khi lợi nhuận trước thuế gần 13 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, trong quý 2, riêng doanh thu thuần đạt 62 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, nhờ phát huy hết công suất hiện của các lò nung tại 3 nhà máy, đồng thời giá bán sản phẩm trên thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Thêm nữa, trong kỳ DTC đã thực hiện kiểm soát các khoản chi phí nên lợi nhuận sau thuế gấp gần 3 lần với 6.7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần 134 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 21% và thực hiện 55% kế hoạch. Trong khi đó, mức tăng chi phí giá vốn thấp hơn chỉ 17% và không có khoản lỗ khác 2 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước nên lãi trước thuế đạt gần 13 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ và gần hoàn thành kế hoạch cả năm với 84%.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 6/2017 của DTC hơn 243 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với hồi đầu kỳ. Nợ phải trả của DTC lớn hơn giá trị tài sản hiện có với 250 tỷ đồng, trong nợ vay tài chính gần 141 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ghi nhận âm 7.3 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ lũy kế hơn 47 tỷ đồng. /.

Tài liệu đính kèm:

000000006832499_bao_cao_tai_chinh.ky.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán