Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

HMH: 6 tháng đầu năm lãi 8.4 tỷ đồng, kế hoạch 6 tháng còn lại gần 17 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Hải Minh đã thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 với tổng lợi nhuận sau thuế dự đạt 16.65 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu theo kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 là 60.29 tỷ, tổng chi phí dự gần 50 tỷ đồng. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế phải đạt 16.65 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm cũng được thông qua với 55.5 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương 48% so với kế hoạch năm. Còn tổng lợi nhuận sau thuế chỉ mới thực hiện 33% kế hoạch năm với 8.4 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
1.HMH_2017.7.12_e6b39a0_NQKY4_2017_SIGNED.pdf

 

Từ khóa: HMH, kế hoạch, lãi sau thuế, 6 tháng, 2017

 Bài viết cùng chủ đề (136) : Lợi nhuận quý 2/2017 

HMH: 6 tháng đầu năm lãi 8.4 tỷ đồng, kế hoạch 6 tháng còn lại gần 17 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Hải Minh đã thông qua kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 với tổng lợi nhuận sau thuế dự đạt 16.65 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng doanh thu theo kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 là 60.29 tỷ, tổng chi phí dự gần 50 tỷ đồng. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế phải đạt 16.65 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm cũng được thông qua với 55.5 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương 48% so với kế hoạch năm. Còn tổng lợi nhuận sau thuế chỉ mới thực hiện 33% kế hoạch năm với 8.4 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
1.HMH_2017.7.12_e6b39a0_NQKY4_2017_SIGNED.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HMH 11.8 +0.2 +1.72% 5,800

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán