Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Huyền Thương muốn gom 4.7% vốn Nagakawa Việt Nam

Từ 13/07 đến 11/08/2017, bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Nagakawa Việt Nam (HNX: NAG) đăng ký mua 700,000 cp NAG (4.7%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huyền Thương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NAG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110,000 CP (tỷ lệ 0.74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2017.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Huyền Thương muốn gom 4.7% vốn Nagakawa Việt Nam

Từ 13/07 đến 11/08/2017, bà Nguyễn Thị Huyền Thương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Nagakawa Việt Nam (HNX: NAG) đăng ký mua 700,000 cp NAG (4.7%).

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Huyền Thương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: NAG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110,000 CP (tỷ lệ 0.74%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 700,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2017.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NAG 6.8 -0.2 -2.86% 38,420

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán