Anh Đức

Life is not a bed of roses!

Tường An lấy ý kiến trả cổ tức 16% cho năm 2016

CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/07/2017. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến từ 01/08-10/08/2017. Ngày chi trả cổ tức vào 25/08/2017.

Tài liệu đính kèm:
20170707_20170707 - TAC - NQHDQT NDKCC hoi y kien co dong bang van ban.pdf

Tường An lấy ý kiến trả cổ tức 16% cho năm 2016

CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) công bố lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/07/2017. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến từ 01/08-10/08/2017. Ngày chi trả cổ tức vào 25/08/2017.

Tài liệu đính kèm:
20170707_20170707 - TAC - NQHDQT NDKCC hoi y kien co dong bang van ban.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TAC 50.2 0.0 0.00% 1,740

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán