Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VFM đăng ký mua 1.5 triệu ccq VFMVF1, VFMVF4

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký mua 1 triệu ccq (4.35%) của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) và 500,000 ccq (2%) của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 10/07 đến 08/08/2017 thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trước đó, VFM đăng ký thoái toàn bộ 2.33% vốn VFMVF1 (gần 600,000 ccq), 6.81% vốn VFMVF4 (hơn 1.55 triệu ccq) và bán bớt 3.47% vốn E1VFVN30 (1.5 triệu ccq) từ 27/06 đến 26/07/2017 nhằm thanh hoán khoản đầu tư nhưng chỉ bán thành công lần lượt 200,000 ccq VFMVF1, 400,000 ccq VFMVF4 và 1.5 triệu ccq E1VFVN30./.

VFM đăng ký mua 1.5 triệu ccq VFMVF1, VFMVF4

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) đăng ký mua 1 triệu ccq (4.35%) của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) và 500,000 ccq (2%) của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VFMVF4).

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 10/07 đến 08/08/2017 thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Trước đó, VFM đăng ký thoái toàn bộ 2.33% vốn VFMVF1 (gần 600,000 ccq), 6.81% vốn VFMVF4 (hơn 1.55 triệu ccq) và bán bớt 3.47% vốn E1VFVN30 (1.5 triệu ccq) từ 27/06 đến 26/07/2017 nhằm thanh hoán khoản đầu tư nhưng chỉ bán thành công lần lượt 200,000 ccq VFMVF1, 400,000 ccq VFMVF4 và 1.5 triệu ccq E1VFVN30./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán