Đọc nhiều 24 giờ qua

Nhịp đập thị trường

Nhận định ngày

Tổng hợp tuần

Vĩ mô - Chiến lược thị trường

Phân tích ngành

Phân tích doanh nghiệp

Phân tích kỹ thuật

Báo cáo chuyên đề

Thị trường Lào & Campuchia

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: DRC - CTCP Cao Su Đà Nẵng

22/08/2014 - 10:04 | 0 thảo luận

Nếu giá tiếp tục tăng và test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 57,000 – 58,200) thì nhà đầu tư nên bán ra để phòng ngừa rủi ro.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: TDC - CTCP KD & PT Bình Dương

19/08/2014 - 13:29 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang trong trạng thái giằng co mạnh bên dưới các ngưỡng kháng cự quan trọng nên khả năng điều chỉnh đang khá cao.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: HLA - CTCP Hữu Liên Á Châu

04/08/2014 - 10:06 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang duy trì bên dưới SMA100 nên khả năng giảm mạnh vẫn còn khá cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng đáy dài hạn 2,000 – 2,500, với ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: KLS - CTCP Chứng Khoán Kim Long

15/07/2014 - 13:25 | 3 thảo luận

Do cổ phiếu này đang duy trì bên trên SMA100 (tương đương vùng 11,500 – 12,000) nên việc mua vào khi giá test lại vùng này đang được ủng hộ, với quan điểm cần nhanh chóng bán ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: JVC – CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật

03/07/2014 - 13:30 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang chuẩn bị test lại vùng hỗ trợ nên việc bắt đáy tại đây đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 14,000 – 14,500 với quan điểm ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: FCN - CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Công Trình Ngầm FECON

01/07/2014 - 13:32 | 1 thảo luận

Do cổ phiếu này đang duy trì bên trên SMA100 (tương đương vùng 23,500 – 24,000) nên việc mua vào khi giá test lại vùng này đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: VHG - CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn

25/06/2014 - 13:33 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang test lại SMA100 (tương đương vùng 9,200 – 9,500) nên việc bán ra tại đây đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá phá vỡ hoàn toàn SMA100 hoặc ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: AAA - CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

19/06/2014 - 13:32 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang chuẩn bị test lại đáy cũ nên việc bắt đáy tại đây đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 15,000 – 16,500 hoặc phá vỡ hoàn toàn ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: LAS - CTCP Supe Phốt Phát Và Hóa Chất Lâm Thao

30/05/2014 - 13:16 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang chuẩn bị test lại đáy cũ nên việc bắt đáy tại đây đang được ủng hộ. Bán ra nếu giá không phá vỡ được vùng 40,000 – 44,000.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: LCG - CTCP Licogi 16

21/05/2014 - 11:04 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang test lại đáy cũ nên việc bắt đáy tại đây đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 5,000 – 5,800, với quan điểm cần nhanh chóng ...

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ”nóng”: GTT - CTCP Thuận Thảo

16/05/2014 - 10:48 | 0 thảo luận

Do cổ phiếu này đang test lại đáy cũ nên việc bắt đáy tại đây đang được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá vẫn duy trì trong vùng 3,700 – 4,400, với quan điểm cần ...

Phân tích kỹ thuật

PTKT cổ phiếu "nóng": DLG - CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai

09/05/2014 - 08:28 | 1 thảo luận

Do cổ phiếu này đã xác lập xu hướng tăng trưởng dài hạn nên việc mua vào khi có điều chỉnh ngắn hạn được ủng hộ. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá test lại vùng 6,400 – 6,800 ...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Bộ lọc cổ phiếu

So sánh cổ phiếu

Công cụ phân tích kỹ thuật

Dữ liệu Kinh tế Vĩ mô

Chỉ tiêu Đơn vị tính Số liệu mới nhất
Kỳ Giá trị
Tăng trưởng GDP % 2014 5.98
Chỉ số giá tiêu dùng % T3/2015 0.15
Toàn ngành công nghiệp % 2014 7.6
Tăng trưởng bán lẻ % 2014 10.36
Tổng trị giá Xuất khẩu Triệu USD T2/2015 9,600
Tổng trị giá Nhập khẩu Triệu USD T2/2015 9,300
FDI Đăng ký Triệu USD 2015 1,192.8
FDI Giải ngân Triệu USD 2015 1,200

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • HAG 1,474.26 101% 1,997 10.2
 • PVS 1,181.32 143% 2,645 8.3
 • DPM 1,096.28 120% 2,885 10.1
 • TMP 239.33 343% 3,419 8.1
 • DPR 213.55 114% 5,119 6.7
 • TMS 138.09 147% 5,985 8
 • DMC 132.32 101% 5,185 7.6
 • TVD 93.54 145% 3,722 3.3
 • PSD 89.65 88% 6,310 8.7
 • QBS 64.44 81% 2,014 5.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán