Hậu kiểm toán 2016

Quá trình xử lý sau sáp nhập đã ảnh hưởng đến Sacombank với lợi nhuận trước thuế hợp nhất kiểm toán năm 2016 chỉ còn hơn 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì là hoạt động dịch vụ, hệ ...

Quá trình xử lý sau sáp nhập đã ảnh hưởng đến Sacombank với lợi nhuận trước thuế hợp nhất kiểm toán năm 2016 chỉ còn hơn 155 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì là hoạt động dịch vụ, hệ thống mạng lưới, khách hàng của Sacombank đã tăng trưởng tích cực.

Thông tin từ đại diện Ngân hàng cho thấy, khi có cơ chế và thời gian, Sacombank sẽ rút ngắn xử lý các tồn đọng xuống còn 3-5 năm.

Điểm nhấn từ hoạt động dịch vụ

Trong năm 2016, thu nhập từ lãi và các khoản tương tự của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) đạt 17,868 tỷ đồng, giảm khoảng 1,000 tỷ đồng so với BCTC trước kiểm toán. Đại diện HĐQT của nhà băng này cho biết, hoạt động chủ lực của Ngân hàng là cho vay vẫn tăng trưởng tốt, tuy nhiên năm 2016 Sacombank đã dừng lãi dự thu từ năm 2015 cùng với việc thoái lãi dự thu từ việc bán nợ cho VAMC.

Theo đó, kế hoạch ban đầu của Sacombank là dừng các khoản lãi dự thu đến tháng 3/2016, còn đề án tái cơ cấu được NHNN phê duyệt dừng các khoản dự thu đến cuối năm 2015 (tạm khoanh lại các khoản dự thu từ 2015 về trước và phân bổ theo thời gian) nên Ngân hàng có điều chỉnh lại trên BCTC, dẫn đến chênh lệch so với trước kiểm toán. Khoản chênh lệch này chỉ là về hạch toán, còn xét về dòng tiền, khoản thu nhập lãi thực nhận trong năm của Sacombank là 17,851 tỷ đồng, không chênh bao nhiêu so với trước kiểm toán.

Trong hoạt động này, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt hơn 4,020 tỷ đồng.

Đặc biệt, thu dịch vụ của Sacombank có sự tăng trưởng nổi bật 22% với khoản lãi 1,430 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22% (tăng tỷ trọng 8% so với đầu năm), chủ yếu tăng ở mảng khách hàng cá nhân, ngân hàng điện tử, thẻ giúp tăng thị phần của Ngân hàng.

Trong đó, hoạt động thẻ của Ngân hàng vẫn nằm trong top 5 trên thị trường, lượng khách hàng tăng hơn 620,000 người, số lượng khách hàng hiện hữu hơn 3.3 triệu người, tăng trưởng 23%. Thu từ dịch vụ thẻ rút ngắn khoảng cách đáng kể so với thu dịch vụ các mảng khác và đạt 395 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận thẻ của Sacombank đạt 427 tỷ, tăng 39% so với năm 2015.

Về ngân hàng điện tử, tổng số lượng người dùng (user) internet banking thanh toán đạt gần 764,000 user, tăng 46%. Trong năm đã có hơn 1.5 triệu lượt ủy thác thanh toán hóa đơn thành công. Thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank đạt 171 tỷ đồng, tăng 47%.

Hoạt động thanh toán nội địa của Ngân hàng đạt doanh số 7.85 triệu tỷ đồng, tăng 22%, phí thanh toán nội địa đạt 451 tỷ đồng, tăng 23%. Sacombank cho biết biểu phí của Ngân hàng được cải thiện giúp thu dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 367 tỷ đồng, tăng 14%.

Tổng thu nhập hoạt động trong năm 2016 của Ngân hàng đạt 6,530 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí của Sacombank là 5,678 tỷ đồng, còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 696 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, do trong quá trình thực hiện đề  án tái cơ cấu sau sáp nhập, Sacombank phải tập trung mọi nguồn lực nhằm tái cơ cấu, xử lý những tồn đọng một cách triệt để, quy mô lợi nhuận trước thuế 2016 đạt hơn 155 tỷ đồng.

Cần thời gian và cơ chế hỗ trợ

Tính đến cuối năm 2016, toàn hệ thống Sacombank có 564 điểm giao dịch (552 điểm tại Việt Nam, 8 điểm tại Campuchia và 4 điểm giao dịch tại Lào).

Các chỉ tiêu hoạt động chính của Ngân hàng vẫn tăng trưởng đáng kể so với đầu năm. Tổng tài sản của Sacombank đạt 332,023 tỷ đồng, tăng 14%.

Ngân hàng cho biết huy động vốn từ khách hàng cũng tăng trưởng 11.7%, đạt 291,654 tỷ đồng. Trong đó chiếm tỷ trọng 87% là huy động từ dân cư và từ tổ chức kinh tế là 13%. Sacombank cho biết đã thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định về chính sách huy động vốn, kéo giảm lãi suất tại các đơn vị mới sáp nhập xuống ngang với mặt bằng lãi suất chung (từ 6.15% xuống 5.77%).

Dư nợ tín dụng của Sacombank đạt 237,918 tỷ đồng, tăng 18.3%. Ngân hàng cho biết đã giám sát chặt việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, giảm dần tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản (giảm 1.9%) và chứng khoán (giảm 0.2%). Tỷ lệ nợ xấu ở mức 6.81%. Với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu, Sacombank “nghiêm khắc” hơn với các khoản cho vay mới phát sinh và kiểm soát nợ xấu chỉ 1-1.5%.

Trong năm, Ngân hàng cho biết đã tự xử lý nợ 1,992 tỷ, thu hồi được 516 tỷ đồng trái phiếu VAMC, thu hồi các khoản phải thu quá hạn trong hoạt động đầu tư, thanh lý tài sản đã nhận cấn trừ nợ, thu hồi 540 tỷ đồng.

Sacombank cho biết có thể xử lý được nợ xấu với điều kiện có thời gian và cơ chế hỗ trợ. Trong đó, thời gian theo phương án thận trọng Sacombank trình NHNN phê duyệt là 10 năm (từ 2015 đến 2025). Tuy nhiên, nội bộ Ngân hàng đặt mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề cơ bản xuống còn 3-5 năm nếu các điều kiện về kinh tế, vĩ mô và hệ thống ngân hàng thuận lợi, ổn định (sau 3 năm có thể giải quyết khoảng 70% và sau 5 năm cơ bản sẽ xử lý dứt điểm).

Nhiều nợ xấu của Ngân hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản, hiện thị trường đang có giao dịch tích cực sẽ giúp Sacombank thu hồi gần đủ nợ gốc và một phần tương đối lãi dự thu.

Các vấn đề chính của đề án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt cho Sacombank là khoanh lãi dự thu từ 2015, trích lập dự phòng và bán nợ cho VAMC, xử lý tài sản cấn trừ nợ và được phân bổ theo năng lực tài chính của Ngân hàng.

Để giải quyết các vấn đề trên, Sacombank định hướng tiếp tục phát huy thế mạnh của mình từ hệ thống hoạt động, mạng lưới, uy tín, thương hiệu, niềm tin của khách hàng… Đồng thời, Ngân hàng cũng sẽ tập trung nguồn lực xử lý nhanh và hiệu quả tài sản tồn đọng, nợ xấu. Sacombank cho biết NHNN đánh giá tính khả thi của phương án dựa trên nền tảng hoạt động tốt từ nội lực của Ngân hàng và chấp thuận đề án./.

UBCKNN cho biết, BCTC năm 2016 của CTCP Chứng Khoán Quốc tế Việt Nam (VISE) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK là không hợp lệ.

UBCKNN cho biết, BCTC năm 2016 của CTCP Chứng Khoán Quốc tế Việt Nam (VISE) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK là không hợp lệ.

Nguyên nhân là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK bị đình chỉ tư cách tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, nhưng vẫn ký và phát hành BCTC kiểm toán 2016 của VISE là không tuân thủ quy định.

UBCKNN yêu cầu BCTC 2016 của VISE phải được kiểm toán bởi tổ chức khác được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thay thế BCTC 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK.

Được biết, trước VISE, CTCP Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (HOSE: KSA) cũng là đơn vị có BCTC năm 2016 không hợp lệ do được kiểm toán bởi Thăng Long – TDK.

Tài liệu đính kèm:
20170510_20170510_VIS CV UBCK.jpg
20170510_20170510_VISecurities_ CBTT BCTC kiem toan khong hop le.pdf

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã có giải trình liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau kiểm toán chênh lệch giảm 15 tỷ đồng so với trước kiểm toán cùng những nhấn mạnh của ...

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã có giải trình liên quan đến việc lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau kiểm toán chênh lệch giảm 15 tỷ đồng so với trước kiểm toán cùng những nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán.

 

Theo ITA, nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán là do điều chỉnh trích lập thêm dự phòng các khoản đầu tư tài chính và dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi của công ty.

Liên quan đến báo cáo kiểm toán độc lập có vấn đề cần nhấn mạnh về giả định hoạt động liên tục trong việc lập báo cáo tài chính riêng của công ty và báo cáo tài chính hợp nhất, ITA cho biết, đối với báo cáo tài chính riêng lẻ 2016, các khoản vay phải trả trị giá 1,223 tỷ đồng, trong đó hơn 87 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán cuối năm 2016 và gần 229 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán vào cuối năm 2017. ITA cho biết Ban tổng giám đốc cũng đã xin được sự phê duyệt của các ngân hàng cho việc gia hạn thời hạn thanh toán cho các khoản nợ vay đến hạn trong năm 2016.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, ITA cũng có khoản vay 1,492 tỷ đồng, trong đó gần 163 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán cuối năm 2016 và 285 tỷ đồng vào cuối năm 2017. Bao gồm trong số dư nợ vay 163 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán trong năm 2016 là số tiền nợ vay của công ty mẹ là 87 tỷ đồng và nợ vay của công ty con là CTCP Đầu tư Tân Đức tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) là 75.55 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán. NCB đã đồng ý cho ITA thanh toán khoản nợ vay trên dựa trên phương thức thanh toán thay thế. Ban tổng giám đốc ITA hiện đang trong quá trình làm việc với NCB để thống nhất phương án chi trả nợ vay quá hạn của Tân Đức và việc này dự kiến sẽ được hoàn tất trong năm 2017 như đã thỏa thuận.

Bên cạnh đó, ITA cũng cho biết, Ban giám đốc cũng đã lập ra một kế hoạch dòng tiền chi tiết được tạo ra trong năm 2017 để có thể chi trả các khoản nợ vay và nợ phải trả của Tập đoàn, dòng tiền kế hoạch này được ước tính từ việc cho thuê đất tại KCN Tân Tạo và Tân Đức. Theo đó, ITA có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo. /.

Tài liệu đính kèm:
20170505_20170505 - ITA - Giai trinh chenh lech truoc va sau KT va y kien cua KTV tai BCTC KT 2016.pdf

So với trước kiểm toán, chi phí tài chính sau kiểm toán 2016 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) giảm 150 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 90 tỷ ...

So với trước kiểm toán, chi phí tài chính sau kiểm toán 2016 của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) giảm 150 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 90 tỷ đồng. Trong năm, HNG lỗ khác hơn 565 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ đánh giá lại các tài sản không hiệu quả 470 tỷ, chi phí thay đổi mục đích sử dụng tài sản gần 220 tỷ đồng… Kết quả HNG lỗ ròng 985 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 30 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

* Thương vụ bán mía đường của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa ngã ngũ

Riêng công ty mẹ HNG lãi sau kiểm toán còn 106 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với trước kiểm toán do tăng chi phí tài chính lập dự phòng các khoản lỗ vào công ty con.

Tính đến cuối năm 2016, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 10,000 tỷ lên 13,360 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây cao su và cây cọ dầu (11,830 tỷ đồng). Trong năm, HNG đã vốn hóa chi phí lãi vay hơn 790 tỷ đồng vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Các khoản chi phí lãi vay này phát sinh từ các khoản vay ngân hàng và phát hành trái phiếu để tài trợ vốn cho việc xây dựng và phát triển nhà cửa, máy móc thiết bị, vườn cây cao su và cọ dầu.

HNG cho biết đã tái cơ cấu các khoản nợ vay và trái phiếu với các bên cho vay, bao gồm Ngân hàng BIDV (BID), Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB). Việc tái cơ cấu bao gồm gia hạn thời gian trả nợ gốc đối với dư nợ tín dụng và trái phiếu từ 4-10 năm, gia hạn trả nợ lãi thêm từ 1-3 năm và giảm lãi suất, lãi phạt.

Trong năm qua, HNG đã chi ra 1,650 tỷ đồng để mua lại 100% vốn góp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương và 3,277 tỷ đồng mua 99.9% CTCP Cao su Trung Nguyên. CTCP Bò sữa Tây Nguyên (công ty con của HNG) đã mua 14.85 triệu cp (18.56%) CTCP Chăn nuôi Gia Lai từ CTCP Đầu tư Bất động sản An Phú (bên liên quan) với giá mua 550 tỷ đồng (hơn 37,000 đồng/cp), tăng tỷ lệ sở hữu lên 23.46%./.

Theo BCCT kiểm toán 2016, CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài (HNX: LUT) chỉ còn đạt lãi ròng hơn 984 triệu đồng, giảm gần 70% so với trước kiểm toán (hơn 3 tỷ đồng).

Theo BCCT kiểm toán 2016, CTCP Đầu tư xây dựng Lương Tài  chỉ còn đạt lãi ròng hơn 984 triệu đồng, giảm gần 70% so với trước kiểm toán (hơn 3 tỷ đồng).

Nguyên nhân điều này là do Công ty chịu khoản lỗ khác hơn 7 tỷ đồng bởi thực hiện kết chuyển chi phí dở danh công trình Tân Hóa Lò Gốm đã hoàn tất nhưng vẫn còn treo từ những năm trước. Như vậy, mức lãi ròng mà LUT đạt được năm 2016 là thấp nhất trong 10 năm qua từ năm 2007.

Chưa dừng lại, kết quả kinh doanh quý 1/2017 của LUT tiếp tục ảm đạm với doanh thu chưa đến 24 tỷ đồng, giảm 57% so cùng kỳ và lãi ròng chỉ gần 150 triệu đồng, giảm 79% so cùng kỳ.

Tài liệu đính kèm:
LUT_2017.4.27_8cf4b13_BCTC_Quy_I_2017.pdf
LUT_2017.4.27_063d745_Giai_trinh_chenh_lech.pdf

CTCP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) vừa công bố BCTC kiểm toán 2016 với kết quả bất ngờ lỗ nặng hơn 37 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán lãi gần 3 ...

CTCP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI) vừa công bố BCTC kiểm toán 2016 với kết quả bất ngờ lỗ nặng hơn 37 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán lãi gần 3 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu PPI còn hơn 249 tỷ đồng, giảm hơn 41 tỷ đồng so với trước kiểm toán do khoản doanh thu chưa nhận được tiền thanh toán và ghi nhận vào khoản công nợ phải thu.

Doanh thu tài chính sau kiểm toán năm 2016 của PPI cũng chỉ còn 66 triệu đồng, trong khi theo báo cáo tự lập là 2.4 tỷ đồng. Đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp đội lên 20 tỷ đồng so với trước kiểm toán, ở mức hơn 31 tỷ đồng (chủ yếu do trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi gần 21 tỷ đồng).

Những thay đổi này làm cho PPI chịu lỗ hơn 37 tỷ đồng trong năm 2016, chính thức lần đầu thua lỗ kể từ năm 2006.

Tài liệu đính kèm:
20170424_20170421 - PPI - BCTC HN KIEM TOAN NAM 2016.pdf

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC) công bố BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 với con số lỗ lên đến hơn 23 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán chỉ lỗ ...

CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC) công bố BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2016 với con số lỗ lên đến hơn 23 tỷ đồng, trong khi trước kiểm toán chỉ lỗ 11.8 tỷ đồng.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu hợp nhất 2016 của FDC đạt gần 296 tỷ đồng, tăng 186 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng lên mức 274 tỷ đồng từ con số hơn 100 tỷ đồng trước kiểm toán.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính cũng lỗ nặng hơn sau kiểm toán, ở mức hơn 10 tỷ đồng, trong khi các chi phí tài chính và bán hàng thì tăng cao hơn. Kết quả là FDC chịu lỗ hơn 23 tỷ đồng sau kiểm toán, gấp đôi con số trong báo cáo tự lập của Công ty.

Theo giải trình của FDC, nguyên nhân chênh lệch xuất phát từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh Công ty Bách Kim và Công ty Đất Phúc. Do sự khác biệt về thời điểm đưa kết quả kinh doanh hai Công ty còn này vào BCTC nên dẫn đến chênh lệch.

Ngoài ra, Công ty Bách Kim năm 2016 lỗ 16.6 tỷ đồng trong khi Công ty mẹ FDC cũng lỗ 10.5 tỷ đồng năm 2016. Nguyên nhân FDC lỗ là do Công ty mẹ đã thanh lý các hợp đồng thuê văn phòng tại tòa nhà 28 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TPHCM để chuẩn bị mặt bằng triển khai dự án xây dựng tòa nhà mới.

Ngoài ra, theo BCTC kiểm toán 2016 thì cũng có nhiều khoản mục thay đổi go đánh giá lại khoản đầu tư tại hai Công ty con. Chẳng hạn thặng dư vốn cổ phần giảm 194 tỷ đồng, lỗ lũy kế giảm 187 tỷ đồng, còn 12.6 tỷ đồng.

CTCP Hưng Đạo Container (HOSE: HDO) vừa có giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục khá sơ sài về tình trạng bị hủy niêm yết: "Công ty đang cố gắng đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, bán ...

CTCP Hưng Đạo Container (HOSE: HDO) vừa có giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục khá sơ sài về tình trạng bị hủy niêm yết: "Công ty đang cố gắng đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, bán thanh lý hàng tồn kho do kém phẩm chất để trả nợ thuế và trả nợ các đối tác nhằm đưa công ty ổn định và phát triển".

* HDO: Kiểm toán "bó tay", Sở yêu cầu giải trình

Theo HDO, việc báo cáo tài chính năm 2016 bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến do không thể kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định khác tại thời điểm 31/12/2016.

Cụ thể, về tiền mặt, tính đến thời điểm cuối năm 2016 các chi nhánh đã ngưng hoạt động, tuy nhiên số tiền mặt còn tồn nhưng tồn không nhiều và đã giao cho Giám đốc các chi nhánh dùng để thanh toán cho khách hàng còn tồn đọng và tiền lương, chế độ nghỉ việc cho công nhân viên tại chi nhánh mình.

Còn hàng tồn kho do công ty chuẩn bị di dời nhà xưởng để làm nhà xưởng mới, chưa có mặt bằng chứa container, trong khi đó số lượng container tồn chiếm diện tích mặt bằng quá lớn nên phải chuyển bớt ra khỏi bãi bằng cách ưu đãi cho một số đại lý thuê miễn phí nhằm giảm bớt chi phí.

Về phần xác nhận công nợ của một số khách hàng, do các chi nhánh đã ngưng hoạt động, nhân viên đã nghỉ việc nên phần xin xác nhận cũng gây khó khăn và cần có một khoảng thời gian, chính vì vậy đã không cung cấp kịp thời và đúng thời hạn cho kỳ kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2016.

Về phần thuế do Công ty đang làm việc với Chi cục thuế quận Bình Thạnh, Cục thuế TPHCM để xin miễn giảm thuế nhà thầu theo quy định tránh đánh thuế hai lần giữa các nước có ký kết hợp tác tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam. Nhưng sang đến quý 1/2017 Công ty đã đang dần trả bớt phần nợ thuế và đi vào hoạt động bình thường.

Về phương án khắc phục, HDO đưa ra khá sơ sài và chung chung "Công ty đang cố gắng đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, bán thanh lý hàng tồn kho do kém phẩm chất để trả nợ thuế và trả nợ các đối tác nhằm đưa công ty ổn định và phát triển"./.

Tài liệu đính kèm:
HDO_2017.4.13_0bba258_CV_giai_trinh_ly_do_huy_niem_yet_signed.pdf

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX), kết quả lãi ròng “bay hơi” hơn 60 tỷ đồng, còn 76 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX), kết quả lãi ròng “bay hơi” hơn 60 tỷ đồng, còn 76 tỷ đồng.

Nhìn tổng thể, các khoản mục trên bảng cân đối kế toán có vài điều chỉnh, tổng tài sản tăng từ 12,928 tỷ lên 12,966 tỷ đồng, chủ yếu tăng tài sản ngắn hạn. Theo đó, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng tăng, lần lượt đạt 9,977 tỷ và 2,988 tỷ đồng. Đối với báo cáo hoạt động kinh doanh, lãi ròng sụt giảm 45% sau kiểm toán từ 137 tỷ còn 76 tỷ đồng.

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với sự ảnh hưởng của khả năng hoạt động liên tục của công ty con PVC-Land lên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty. Cụ thể, đại diện bên kiểm toán cho biết theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của PVC-Land cung cấp, khoản nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền gần 315 tỷ đồng, đồng thời lỗ lũy kế hơn 194 tỷ đồng và các vấn đề khác ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của công ty con này.

Bên cạnh đó trong năm 2016, Công ty con của PVX là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) đã thực hiện thoái toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long (Thăng Long ) cho Địa ốc Đất Xanh nhưng đại diện bên kiểm toán cho biết cơ sở ghi nhận nghiệp vụ này chưa phù hợp theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Nếu không, Petroland sẽ phải hợp nhất báo cáo tài chính của Thăng Long và ghi nhận giảm ở các khoản mục tổng tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Đồng thời, hai chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính cũng lần lượt giảm và tăng tương ứng khoảng 50.9 tỷ và 2.6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bên kiểm toán cũng đưa ra các ý kiến nhấn mạnh về Công ty đang làm việc với các công ty được PVX bảo lãnh, cho vay và các tổ chức tín dụng để thu hồi nợ vay với số tiền hơn 740 tỷ đồng, nhằm cải thiện khả năng thanh toán của Tổng Công ty. Đồng thời, PVX cũng đang trong quá trình làm việc và bổ sung các thủ tục để chuyển nhượng Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp – Tiền Giang, tương tự đối với giá trị phát sinh chưa lường hết của các công trình Nhà máy Sản xuất Ethanol nhiên liệu sinh học khu vực phía Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy Thái Bình 2

Bên cạnh những vấn đề trên, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh tại thời điểm 31/12/2016, lỗ lũy kế của Tổng công ty khoảng 2,970 tỷ đồng, dư nợ vay ngân hàng quá hạn là 299 tỷ và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX  trong 12 tháng tới./.

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã công bố một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 28.7 tỷ đồng.

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã công bố một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 1,150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thế 28.7 tỷ đồng.

Còn chỉ tiêu đối với công ty mẹ là 299 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lãi trước thuế. Tất cả các chỉ tiêu này đều khả quan hơn so với năm 2016.

Được biết, báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của OCH ghi nhận lỗ ròng 146 tỷ đồng, thấp hơn mức công bố trước kiểm toán là 154 tỷ đồng. Theo OCH, sau kiểm toán công ty giảm lỗ do giảm chi phí dự phòng./.

Tài liệu đính kèm:
OCH_2017.4.12_595c296_Kehoachkinhdoanh2017_sign.pdf

 

CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 với con số lãi ròng bất ngờ giảm mạnh so với trước kiểm toán.

CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 với con số lãi ròng bất ngờ giảm mạnh so với trước kiểm toán.

Cụ thể, theo BCTC kiểm toán, doanh thu thuần HQC đạt gần 1,020 tỷ đồng, giảm 225 tỷ đồng so với báo cáo tự lập của Công ty. Bên cạnh đó thì giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng kéo theo lãi gộp còn hơn 319 tỷ đồng, giảm 67 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Hoạt động tài chính cũng có sự điều chỉnh khi doanh thu tài chính chỉ hơn 2 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập của HQC ở mức 15 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lên 137 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Chính những thay đổi đó khiến lãi ròng HQC sau kiểm toán chỉ còn xấp xỉ 20 tỷ đồng, giảm hơn 90 tỷ đồng, hay 82% so với trước kiểm toán.

Theo HQC, giai đoạn cuối năm 2016, các căn hộ của dự án mà Công ty đầu tư đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng nên Công ty ghi nhận doanh thu dựa trên thông báo bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, vì số lượng căn hộ cần bàn giao quá nhiều nên một số khách hàng không kịp nhận căn hộ vào cuối năm 2016 mà chuyển sang nhận căn hộ vào tháng 1/2017.

Và theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu lợi nhuận thì kiểm toán đã điều chỉnh doanh thu và giá vốn sang quý 1/2017, dẫn đến sự chênh lệch trong kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2016.

Cũng tại BCTC kiểm toán 2016, kiểm toán muốn nhấn mạnh việc trong 5 tháng cuối năm 2016, HQC thực hiện phát hành hóa đơn và kê khai nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế TPHCM trong thời gian giải quyết nợ thuế còn tồn đọng.

HQC cho biết, đầu năm 2016, HQC còn nợ thuế phải nộp hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã gửi các Cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị cấn trừ quyền lợi Công ty được hoàn từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo điều kiện tập trung vốn thực hiện dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh gói hỗ trợ tín dụng cho Nhà ở xã hội chưa được bố trí.

Song, tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính thì HQC vẫn chưa nhận được từ Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan giải quyết hoàn trả lại tiền, cấn trừ tiền nợ thuế để Công ty tất toán nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước./.

Ngày 03/04, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO), trong đó đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo này. Theo đó, cổ phiếu ...

Ngày 03/04, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được báo cáo tài chính năm 2016 của CTCP Hưng Đạo Container (HNX: HDO), trong đó đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo này. Theo đó, cổ phiếu HDO thuộc trường hợp bị hủy niêm yết. Sở đề nghị HDO giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết này.

* Quý 4 báo lỗ nặng, thêm đòn “nốc ao” với HDO

Cụ thể, đơn vị kiểm toán cho biết, do hạn chế từ phía HDO, nên đơn vị kiểm toán không thể kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định khác tại thời điểm 31/12/2016. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, đơn vị kiểm toán cũng không thể đưa ra ý kiến về số lượng tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định khác tại thời điểm cuối năm 2016 với giá trị ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán lần lượt là hơn 8 tỷ đồng, 75.6 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận được các xác nhận liên quan đến các khoản công nợ Phải thu khách hàng; Trả trợ người bán ngắn hạn; Phải thu khác; Phải trả người bán ngắn hạn; Người mua trả tiền trước ngắn hạn; Thuế phải nộp Nhà nước. Vì vậy, đơn vị kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, Công ty đang bị Chi cục thuế quận Bình Thạnh thi hành các quyết định cưỡng chế: Phong tỏa tài khoản, thu hồi hóa đơn và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM rút giấy đăng ký kinh doanh do tình trạng nợ đọng tiền thuế đã nhiều năm. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của HDO. Khả năng hoạt động liên tục phụ thuộc vào sự hợp tác của Công ty và các quyết định từ cơ quan Nhà nước.

Đvt: Triệu đồng

Được biết, tại thời điểm cuối năm 2016, trên báo cáo tài chính của HDO cho thấy tiền mặt ở mức hơn 8.5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so đầu kỳ. Phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng từ 84 tỷ đồng đầu kỳ lên 137 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm khá mạnh từ mức 212 tỷ đồng xuống còn 83 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn 192 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính vẫn duy trì ở mức gần 79 tỷ đồng, còn vay nợ dài hạn là gần 15 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 79 tỷ đồng, lãi sau thuế chưa phân phối âm 81 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế năm 2016 âm hơn 35 tỷ đồng, kéo theo EPS âm 2,379 đồng.

Cổ phiếu HDO hiện đang giao dịch tại mức giá 1,600 đồng/cp, giảm gần 90% so với hồi niêm yết, khối lượng giao dịch bình quân trong tháng qua chỉ 56,877 cp.

Biến động giá cổ phiếu HDO từ năm 2016 đến nay

 

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 củaTổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (HOSE: DIG), lãi ròng Công ty chỉ còn đạt 65.6 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng hay 23% so với trước kiểm toán.

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2016 củaTổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (HOSE: DIG), lãi ròng Công ty chỉ còn đạt 65.6 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng hay 23% so với trước kiểm toán.

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu và giá vốn của DIG trong năm 2016 đều giảm nhẹ 1%. Trong khi đó, hoạt động tài chính thay đổi đáng kể hơn với doanh thu tài chính tăng 11% nhưng chi phí tăng đến 15%.

Đáng chú ý hơn là DIG gánh thêm gần 18 tỷ đồng lỗ từ công ty liên kết, ở mức gần 43 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến lãi ròng cả năm 2016 của DIG chỉ còn 65.6 tỷ đồng, giảm 23% so với trước kiểm toán.

CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF (HNX: KLF) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 với lãi ròng bất ngờ giảm hơn 75% so với con số tại báo cáo tự lập.

CTCP Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2016 với lãi ròng bất ngờ giảm hơn 75% so với con số tại báo cáo tự lập.

Cụ thể, thay đổi lớn nhất của KLF trong BCTC kiểm toán 2016 chính là chi phí tài chính tăng lên con số hơn 18 tỷ đồng (theo báo cáo tự lập chỉ 2.8 tỷ đồng) do phát sinh thêm lỗ thanh lý các khoản đầu tư ngắn và dài hạn 15.7 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng sau kiểm toán cũng thêm 4 tỷ đồng cho nên dù khoản lỗ khác giảm xuống còn 5 tỷ đồng vẫn không giúp được nhiều cho KLF. Kết quả là lãi ròng KLF năm 2016 theo báo cáo kiểm toán là 3.5 tỷ đồng, giảm 75% so với báo cáo tự lập và giảm hơn 90% so với năm 2015.

Tài liệu đính kèm:
KLF_2017.4.4_e7fc1eb_BAO_CAO_TAI_CHINH_HOP_NHAT_2016.pdf

CTCP ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí (HOSE: PTL) công bố BCTC kiểm toán 2016 với lãi ròng chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với báo cáo tự lập.

CTCP ĐT Hạ Tầng & Đô Thị Dầu Khí  công bố BCTC kiểm toán 2016 với lãi ròng chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với báo cáo tự lập.

* Petroland: Có vui khi quý 4 tiếp tục là "vị cứu tinh" của cả năm?

Về tổng thể sau kiểm toán, nhiều khoản mục trong bảng cân đối kế toán có sự thay đổi nhẹ như tổng tài sản điều chỉnh giảm từ 1,677 tỷ còn 1,676.8 tỷ đồng, theo đó, vốn chủ sở hữu giảm còn 1,009 tỷ đồng và nợ tăng lên 667.3 tỷ đồng. Đối với kết quả kinh doanh, doanh thu thuần bị điều chỉnh hơn 2.3 tỷ còn 89.8 tỷ đồng. Các khoản mục khác trong báo cáo này cũng bị điều chỉnh không ít, dẫn đến lãi ròng sau kiểm toán từ 2.4 tỷ còn 1 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty có ghi nhận nghiệp vụ thoái toàn bộ cổ phần tại đơn vị CTCP Đầu tư Dầu khí Thăng Long cho CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh trong năm 2016 tuy nhiên theo ý kiến kiểm toán thì cơ sở ghi nhận nghiệp vụ lại chưa phù hợp theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, nếu PTL ghi nhận báo cáo tài chính của Đầu tư Dầu khí Thăng Long vào báo cáo hợp nhất của Công ty, các mục “Tổng tài sản”, “Nợ phải trả” và “Vốn chủ sở hữu” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2016 sẽ lần lượt giảm 95.5 tỷ đồng, 44 tỷ đồng và 51.5 tỷ đồng. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm 50.9 tỷ còn chi phí tài chính sẽ tăng hơn 2.6 tỷ đồng.

Về phía giải trình của PTL, Công ty cho biết đã ghi nhận khoản thu nhập tài chính của lợi nhuận chuyển nhượng cổ phần và cho rằng đây đã là một giao dịch thành công và ghi nhận xem đây là một khoản công nợ phải thu. Được biết, tính đến ngày 17/01/2017, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã thanh toán hơn 40% giá trị hợp đồng chuyển nhượng.

Kiểm toán cũng có ý kiền về các khoản thu tiền phạt do chậm nộp hay chậm thanh toán của các bên thi công công trình, khoản phải thu khác này hiện hơn 73 tỷ đồng nhưng vẫn chưa được các bên thi công xác nhận. Cụ thể, trong dự án Chung cư Petroland Quận 2, PTL đã thực hiện hạch toán khoản tiền phạt hơn 61 tỷ đồng do chậm tiến độ thi công theo điều khoản hợp đồng đối với hai nhà thầu Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVCSG) và Thiết bị Nội ngoại thất Dầu khí (PVC-Metal).

Bên cạnh đó, nhà thầu PVCSG cũng chậm tiến độ thi công trong dự án Chung cư Mỹ Phú quận 7 với khoản tiền 14.3 tỷ đồng nhưng đơn vị này chưa ký xác nhận. Ban lãnh đạo PTL cho rằng sẽ vẫn thu được tiền phạt do còn nắm giữ tiền phải trả các nhà thầu.

Đại diện bên kiểm toán tiếp tục cho ý kiến về việc hạch toán bù trừ công nợ phải thu đối với Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVCSG) và nợ phải trả CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú trong năm 2012 với số tiền 18.9 tỷ đồng nhưng chưa có xác nhận của PVCSG từ đó đến nay, dù bên kiểm toán đã từng đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề này những năm trước đó. PTL cho biết cả nhà thầu và phía công ty Mỹ Phú đều xác nhận thanh toán và nhận thanh toán số tiền trên nhưng đơn vị nhà thầu vẫn chưa ký vào Biên bản bù trừ công nợ ba bên.

Bên cạnh đó, PTL còn giải trình cho ý kiến kiểm toán liên quan đến việc điều chỉnh giá trị tầng hầm của Chung cư Mỹ Phú, cụ thể, CTCP Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú - chủ đầu tư đang căn cứ vào phê duyệt 1/500 để tính giá vốn nên PTL đã đủ cơ sở để tính giá vốn của tầng hầm nêu trên. Trước đó, giá trị tầng hầm được tạm tính theo phê duyệt dự án đầu tư ban đầu là 58.9 tỷ đồng, đại diện bên kiểm toán cho rằng do không thể xác định được diện tích tầng hầm sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư và diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư nên không đủ cơ sở để xem xét có điều chỉnh con số này hay không./.

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2016, CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đạt lãi hơn hơn 38 tỷ đồng, giảm gần 30% so với con số tại báo cáo tự lập (gần 55 tỷ đồng).

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất 2016, CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo  đạt lãi hơn hơn 38 tỷ đồng, giảm gần 30% so với con số tại báo cáo tự lập (gần 55 tỷ đồng).

Cụ thể, theo BCTC kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ITA đạt hơn 311 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng hơn 10 tỷ đồng, ở mức 130.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng thêm khoảng 7 tỷ đồng, ở mức 72 tỷ đồng; lỗ công ty liên kết gần 1.8 tỷ thay vì lãi 2.5 tỷ như trước kiểm toán. Đáng chú ý là chi phí quản lý tăng 17.5 tỷ đồng, lên gần 66 tỷ đồng sau kiểm toán.

Những biến động trên chính là cơ sở khiến lãi ròng ITA năm 2016 chỉ còn hơn 38 tỷ đồng, giảm 30% so với trước kiểm toán. So với năm 2015 thì kết quả của ITA giảm đến 70%.

Đáng chú ý hơn, tại BCTC kiểm toán 2016, các kiểm toán viên đã nhấn mạnh rằng, ITA hiện có các khoản vay với giá trị 1,492 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2016), trong đó gần 163 tỷ đồng nợ vay đã quá hạn thanh toán trong năm tài chính 2016 và hơn 285 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán năm tài chính kết thúc 31/12/2017. Những vấn đề này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Tài liệu đính kèm:
20170404_20170404 - ITA - BCTC HN KT 2017.pdf

So với báo cáo chưa kiểm toán, số liệu sau kiểm toán 2016 của VIB không thay đổi nhiều. Lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch được giao. Năm 2016, ...

So với báo cáo chưa kiểm toán, số liệu sau kiểm toán 2016 của VIB không thay đổi nhiều. Lợi nhuận trước thuế đạt 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch được giao. Năm 2016, được coi là một năm khá thành công cho VIB khi hầu hết các chỉ tiêu đặt ra tại đại hội cổ đông đều đạt kế hoạch.

Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng 24.7%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng đạt 60,180 tỷ đồng, tăng 26% so với 2015 và đạt 101% kế hoạch.

Tổng tài sản cũng có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2015, vượt mức 100,000 tỷ đồng (đạt 104,517 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015 và đạt 116% kế hoạch), mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho VIB.

Huy động vốn từ khách hàng tăng 11% so với năm 2015, đạt mức 59.,261 tỷ đồng. VIB đã tối ưu tốt trong việc cân đối các nguồn vốn huy động, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong điều kiện Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ về các tỷ lệ thanh khoản: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của VIB đạt 47.1%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi – LDR của VIB chỉ ở mức 65.6%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn 80% do NHNN quy định.

Trong năm 2016, VIB đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng cường kiểm soát và nâng cao năng lực của hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống nhận diện rủi ro tín dụng. Đồng thời với việc thực hiện các biện pháp quản trị chất lượng tín dụng, VIB cũng đã tập trung xử lý các khoản nợ xấu đã phát sinh trước đó, kết quả là tỷ lệ nợ xấu của VIB giảm từ 2.07% tại thời điểm cuối năm 2015 xuống còn 1.5% tại thời điểm cuối năm 2016 (không bao gồm nợ xấu mua lại từ VAMC). Tại thời điểm 31/12/2016, tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả phần nợ mua lại từ VAMC là 2.58% và dư nợ VAMC giảm 30%. VIB cùng với Vietcombank là 2 ngân hàng đầu tiên chủ động mua lại nợ xấu từ VAMC để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu. Dự án quản trị an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II tại VIB cũng đang đi vào giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho việc triển khai theo lộ trình của NHNN.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 3,401 tỷ, tăng 16% so với năm 2015, trong đó doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng đáng kể so với năm 2015 (255 tỷ, cao hơn doanh thu năm 2015 là 53%). Thu nhập lãi thuần cũng tăng 12% so với năm 2015, đạt 2,626 tỷ. Các hoạt động khác như kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đều tăng trưởng so với năm 2015.

Tổng chi phí hoạt động của năm 2016 là 2,092 tỷ, tăng 18%, trong đó, chi phí nhân sự chiếm 53%.

Chi phí dự phòng 606 tỷ, cao hơn 97 tỷ so với năm 2015. Tại thời điểm 31/12/2016, số dư lũy kế các quỹ dự phòng đạt hơn 2,366 tỷ đồng.

Năm 2016 cũng là năm VIB tiếp tục được đánh giá cao bởi các đối tác trong và ngoài nước. Trong kỳ đánh giá tháng 10/2016, Moody’s đánh giá xếp hạng tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment) của VIB ở mức b2, tăng 1 bậc so với xếp hạng cũ (b3), đồng thời triển vọng được đánh giá ở mức ổn định. Đây chính là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc quản trị Bảng tổng kết tài sản, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng và quản trị rủi ro. 

VIB là ngân hàng Việt Nam duy nhất được vinh danh trong 2 năm liên tiếp với giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu năm 2016” từ tạp chí The Banker thuộc nhóm truyền thông danh tiếng Financial Times trao tặng.

Các sản phẩm và dịch vụ của VIB cũng được đánh giá cao với nhiều giải thưởng từ các tổ chức quốc tế: Global Banking & Finance Review đánh giá VIB là “Ngân hàng có dịch vụ ngân hàng SME sáng tạo nhất Việt Nam”. Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử, ứng dụng ngân hàng di động MyVIB đánh giá là tốt nhất trên thị trường, với các giải thưởng “Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam”, “Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam” từ Triple A Asset. Đây là ứng dụng được phát triển với sự hỗ trợ về công nghệ từ đối tác chiến lược của VIB là Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, một trong những ngân hàng hàng đầu Australia và thế giới. MyVIB cung cấp các tiện ích nổi bật cho người dùng như: chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến cùng với nhiều tính năng đa dạng khác. Trong năm 2016, mảng ngân hàng công nghệ số đã thể hiện một sức bật vượt trội với mức tăng trưởng 3 con số ở các chỉ tiêu: số người dùng ứng dụng MyVIB, số lượng sản phẩm được bán qua kênh trực tuyến, số lượng sử dụng ứng dụng online banking.

Tháng 1/2017, VIB đã đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM và dự định sẽ tiến đến niêm yết trên sàn chứng khoán chính thức trong thời gian sắp tới. Kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng ổn định và hấp dẫn so với thị trường, cùng với việc VIB luôn nằm trong số các ngân hàng có chỉ số tín nhiệm hàng đầu Việt Nam nhờ chiến lược phát triển bền vững, và quản trị rủi ro đạt hiệu quả cao, cổ phiếu của VIB đã và đang thu hút khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với kỳ vọng giá trị vốn hóa cao, giá trị đầu tư của cổ đông được tối ưu hóa .

VIB dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2017 vào ngày 27/4/2017 tại Hà Nội./.

Mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ nhưng giá vốn bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh giảm mạnh so với BCTC tự lập khiến lợi nhuận sau thuế của CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) tăng ...

Mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ nhưng giá vốn bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được điều chỉnh giảm mạnh so với BCTC tự lập khiến lợi nhuận sau thuế của CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) tăng hơn 33 tỷ đồng, tương đương tăng 15%.

Tổng hợp một số chỉ tiêu trước và sau kiểm toán

Cụ thể, sau kiểm toán, doanh thu thuần giảm 5.5 tỷ đồng (0.15%) xuống 3,747 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh 38 tỷ đồng (1.34%) xuống 2,806 tỷ đồng do giảm điều chỉnh tồn kho chưa thực hiện giữa trụ sở chính và chi nhánh.

Trong khi chi phí bán hàng tăng thêm 4.2 tỷ đồng do điều chỉnh tăng khoản trích trước phải trả nhân viên và phân loại lại tài khoản từ chi phí quản lý sang chi phí bán hàng, thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh 13.5 tỷ đồng (5.87%)  xuống 216 tỷ đồng. Được biết, chi phí bán hàng giảm mạnh do điều chỉnh giảm chi phí phải trả và phân loại lại tài khoản từ chi phí quản lý sang chi phí bán hàng và giá vốn.

Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng 42 tỷ đồng so với số liệu trên báo cáo tài chính tự lập. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 255 tỷ đồng, tăng thêm 33 tỷ đồng sau soát xét, tương đương tăng 15%./.

Từ 01/01/2017, TIS bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45.5 tỷ đồng/tháng. TIS đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ...

Từ 01/01/2017, TIS bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45.5 tỷ đồng/tháng. TIS đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngân hàng cho tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ gốc, trả nợ lãi vay.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS), đơn vị kiểm toán nhấn mạnh ba vấn đề trong đó hai vấn đề liên quan đến dự án mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2.

Thứ nhất, TIS đang triển khau dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,843.67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,104.91 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2016 là 4,635.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,435.4 tỷ đồng.

Thứ hai, trong năm 2015, TIS đã hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SCIC với tổng số vốn phát hành thêm là 1,000 tỷ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn để thanh toán cho các hạng mục đầu tư của dự án cải tạo mở rộng gang thép giai đoạn 2. Khoản tiền này đang được gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Vietcombank - VCB) với lãi suất tiền gửi từ 5.3 - 5.5%.

Về dự án này, tại báo cáo thường niên 2016, TIS cho biết theo kế hoạch dự án sẽ được khởi động lại từ 01/04/2016, thi công trong vòng 18 tháng đến 01/10/2017 hoàn thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại, chủ đầu tư TIS đang chờ chỉ đạo của Chính phủ đối với dự án này.

Tổng vốn đã giải ngân cho dự án tính đến cuối  năm 2016 là 4,635 tỷ đồng, trong đó ngân hàng VDB 1,404 tỷ đồng, Vietinbank 1,869 tỷ đồng, chủ đầu tư 1,290 tỷ đồng. Theo TIS, khó khăn về trả nợ vốn vay cần được tháo gỡ, bởi theo quy định trong hợp đồng tín dụng TIS đã ký với VDB, VietinBank thì từ 01/01/2017 chủ đầu tư TIS bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45.5 tỷ đồng/tháng (cho cả 2 ngân hàng tính trên số dư nợ tính đến 30/11/2016). Hiện dự án giai đoạn 2 chưa hoàn thành đi vào hoạt động, chưa tạo được nguồn trả nợ, do vậy TIS đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngân hàng cho tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ gốc, trả nợ lãi vay; thời gian rút vốn phù hợp với tiến độ dự án, tạo điều kiện để TIS tiếp tục được vay vốn tại các ngân hàng để duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hơn 5,000 người lao động trong công ty.

Trong năm nay, TIS cho biết sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, VNS, chủ động làm việc và đôn đốc nhà thầu MCC báo giá chính thức chi phí, tiếp tục đàm phán ký phụ lục lần thứ 9 thực hiện hoàn chỉnh phần C; tích cực làm việc với các nhà thầu phụ nhằm chuẩn bị tốt các phương án khi có quyết định của Chính phủ. 

TIS đặt kế hoạch năm 2017 với sản xuất và tiêu thụ thép cán cùng ở mức 800,000 tấn, tổng doanh thu 8,940 tỷ đồng và lãi trước thuế 160 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, TIS thực hiện được 8,578 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 206 tỷ đồng và 203 tỷ đồng. Công nợ của TIS tại thời điểm cuối năm 2016 là 1,049 tỷ đồng, trong đó nợ khó đòi chiếm 654 tỷ đồng. Dự kiến tiêu thụ thép TISCO chiếm 17% thị phần phía Bắc và 10% cả nước. /.

Tài liệu đính kèm:
TIS_2017.3.29_8caf035_BCTN_0001.pdf

Sở GDCK Hà Nội vừa có công văn yêu cầu CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý ...

Sở GDCK Hà Nội vừa có công văn yêu cầu CTCP Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC năm 2016 chậm nhất ngày 31/3.

Theo BCTC 2016, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với 5 vấn đề. Cụ thể, tại khoản mục Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác đến ngày 31/12/2015 công ty đã thực hện ký hợp đồng góp vốn và thỏa thuận nhận đặt cọc với khách hàng cho dự án Văn Phú và Việt Hưng với tổng số tiền đã thu từ khách hàng là 226 tỷ đồng và 496 triệu đồng.

Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện phát hành hóa đơn giá trị gia tăng để hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra và kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Điều này đã dẫn đến iệc kiểm toán viên và Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 phải đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC. Các số liệu về đặt cọc của hai dự án trên tại ngày 31/12/2016 tương ứng 193 tỷ đồng và 144 triệu đồng, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thu này. Theo đó, đơn vị kiểm toán vẫn chưa thể đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính 2016. 

Bên cạnh đó, tại thời điểm 31/12/2015, công ty chưa thực hiện xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào CTCP Đầu tư Phát triển Bình An với giá trị 205 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc kiểm toán viên và công ty kiểm toán năm trước phải đưa ra ý kiến ngoại trừ. Số liệu trên tiếp tục được lũy kế đến thời điểm 31/12/2016, với các bằng chứng thu thập được, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra tính đúng đắn của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An ngày 30/06/2011 giữ CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và PVR. Đơn vị kiểm toán không xác định được liệu các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông của Công ty Bình An đã góp đủ vốn chưa. Do đo đơn vị kiểm toán chưa xác định được tính đầy đủ và chính xác của việc ghi nhận giá trị khoản đầu tư vào Công ty Bình An được theo dõi trên sổ kế toán tại ngày 01/01/2016 và 31/12/2016 là 205 tỷ đồng, cũng như xem xét việc trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính này.

Đồng thời, tại thời điểm đầu và cuối năm 2016, PVR đang đầu tư vốn vào CTCP Thương mại Dầu khí Việt Nam và CTCP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh với giá trị lần lượt là hơn 21 tỷ đồng và 5 tỷ đồng. Công ty chưa thu thập được báo cáo tài chính tại các thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016 của các đơn vị này làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính. Do đó đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản dự phòng đầu tư tài chính dài hạn này không.

Tại thời điểm cuối năm 2016, công ty chưa thực hiện xem xét trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với dự án CT10-11 Văn Phú. Vấn đề này đơn vị kiểm toán 2015 đã đưa ra ý kiến ngoại trừ và tương tự cho năm 2016. Còn các khoản đầu tư tài chính, công nợ phải thu và phải trả của công ty chưa được đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Cụ thể, khoản đầu tư tài chính chưa được đối chiếu, xác nhận tại ngày 31/12/2016 là 254 tỷ đồng, nợ phải thu chưa đối chiếu, xác nhận là 38 tỷ đồng; nợ phải trả là 509 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không thu thập được bằng chứng về việc có cần thiết phải trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi hay không./.

Tài liệu đính kèm:
PVR_2017.3.27_b99fd06_350_cv_2017_03_24_1604_1.PDF

 

Đang tải dữ liệu...

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng