Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư sản xuất Thương Mại Kim Phong (OTC: KimPhong) thông qua việc rút khỏi công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký trường hợp số lượng cổ đông không đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tục.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 10 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6.6% và 33% so với mức thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 7.5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Kết thúc năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. HĐQT công ty xin ý kiến không chia cổ tức vì tình hình hoạt động khó khăn. Thay vào đó sẽ dùng vốn cho hoạt động sản xuất năm 2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

 Bài viết cùng chủ đề (701) : Đại hội cổ đông 2012 

Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư sản xuất Thương Mại Kim Phong (OTC: KimPhong) thông qua việc rút khỏi công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký trường hợp số lượng cổ đông không đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tục.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 10 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6.6% và 33% so với mức thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 7.5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Kết thúc năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. HĐQT công ty xin ý kiến không chia cổ tức vì tình hình hoạt động khó khăn. Thay vào đó sẽ dùng vốn cho hoạt động sản xuất năm 2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

Gửi tin bài cộng tác:  info@vietstock.vn

Doanh nghiệp CBTT:  congbothongtin@vietstock.vn

Chia sẻ tin nóng:  0938 046 488

Gửi ý kiến

 

 

Hiện Email

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NTP 64.97 64.97 - 10.8
 • DXG 25.24 25.24 - 7.7
 • PSD 21.05 21.05 - 8.6
 • TVD 20.41 20.41 - 3.9
 • LSS 16.99 16.99 - 13.4
 • HLD 15.9 15.9 - 3.3
 • PMC 14.8 14.8 - 7.4
 • INN 8.67 8.67 - 5.5
 • HLC 8.41 8.41 - 5.3
 • VC5 8.27 8.27 - 3.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán