Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư sản xuất Thương Mại Kim Phong (OTC: KimPhong) thông qua việc rút khỏi công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký trường hợp số lượng cổ đông không đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tục.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 10 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6.6% và 33% so với mức thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 7.5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Kết thúc năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. HĐQT công ty xin ý kiến không chia cổ tức vì tình hình hoạt động khó khăn. Thay vào đó sẽ dùng vốn cho hoạt động sản xuất năm 2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

 Bài viết cùng chủ đề (701) : Đại hội cổ đông 2012 

Kimphong: Xin rút khỏi công ty đại chúng

ĐHCĐ thường niên CTCP Đầu tư sản xuất Thương Mại Kim Phong (OTC: KimPhong) thông qua việc rút khỏi công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký trường hợp số lượng cổ đông không đạt yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tục.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội thống nhất chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  đạt 10 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu trên lần lượt tăng 6.6% và 33% so với mức thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 7.5 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Kết thúc năm 2011, doanh thu thuần của công ty đạt 422 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.5 tỷ đồng. HĐQT công ty xin ý kiến không chia cổ tức vì tình hình hoạt động khó khăn. Thay vào đó sẽ dùng vốn cho hoạt động sản xuất năm 2012.

Lê Trâm (Vietstock)

Finfonet

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán