DCT: Đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130830-DCT-Dinh-Chinh-Bao-Cao-LCTT-Trong-BCTC-Soat-Xet-Ban-Nien-Nam-2013.pdf

HOSE

DCT: Đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130830-DCT-Dinh-Chinh-Bao-Cao-LCTT-Trong-BCTC-Soat-Xet-Ban-Nien-Nam-2013.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • BID 4,947.89 110% 1,760 9.9
 • VCB 4,592.32 111% 1,856 19
 • SSI 744.83 158% 2,117 9.5
 • KDC 536.45 81% 2,625 17
 • VHC 439.15 220% 7,232 5.2
 • VCF 404.78 101% 15,229 13.8
 • VSH 359.27 167% 1,742 7.6
 • HT1 304.93 1,939% 966 21.5
 • PNJ 242.5 110% 3,208 13.6
 • TLG 147.4 113% 6,187 9.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán