DCT: Đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130830-DCT-Dinh-Chinh-Bao-Cao-LCTT-Trong-BCTC-Soat-Xet-Ban-Nien-Nam-2013.pdf

HOSE

DCT: Đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013

Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai đính chính báo cáo LCTT trong BCTC soát xét bán niên 2013 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130830-DCT-Dinh-Chinh-Bao-Cao-LCTT-Trong-BCTC-Soat-Xet-Ban-Nien-Nam-2013.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • KLF 4.59 90.31 110% 9.2
 • KSS 0.84 4.87 24% 29.6
 • LGC 204.39 214.29 1,274% 2.7
 • NTL 15.16 36.95 52% 22.7
 • BIC 21.44 100.15 103% 12.3
 • CLG 9.91 14.03 70% 9.9
 • NBB 0.03 34.58 49% 23.5
 • TYA 12.04 50.06 140% 6.3
 • VNF 20.53 46.07 162% 5
 • DZM 8.82 6.73 48% 4.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán