VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2014

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • MBB 2,475.97 110% 2,183 6.2
 • KDC 536.45 81% 2,625 16.8
 • VHC 439.15 220% 7,232 5.1
 • VCF 404.78 101% 15,229 12.9
 • VSH 359.27 167% 1,742 7.6
 • HT1 304.93 1,939% 966 21.4
 • HVG 290.55 55% 2,365 8.4
 • PNJ 242.5 110% 3,208 13.7
 • PLC 232.66 133% 3,444 9.8
 • TLG 147.4 113% 6,187 9.6
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán