VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • KLF 41.61 27% 318 7.4
 • SPI (0.08) - (33) 7.8
 • KTT 0.2 7% 69 14.4
 • PVV (4.06) - (135) 4.8
 • KSA 1.25 4% 33 27.5
 • CMS 12.82 50% 1,602 3.3
 • VMD 7.92 26% 938 6.1
 • SDE (8.91) - (5,086) 14.3
 • THG 26.21 105% 2,621 4.6
 • TDC (69.91) - (699) 12.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán