VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2015

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • NCT 93.6 93.6 - -
 • C32 21.35 21.35 - 5.1
 • ABT 20.41 20.41 - 7.9
 • SVI 14.9 14.9 - 6.1
 • LM8 11.77 11.77 - 4.4
 • SZL 10.66 10.66 - 7.9
 • SRC 10.39 10.39 - 9.1
 • SAM 7.86 7.86 - 23.8
 • BRC 2.59 2.59 - 8.8
 • LAF 1.51 1.51 - 17.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán