VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

VSI: Công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước công bố quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

Tài liệu đính kèm:
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-cn-201.pdf
20131212---VSI---Quyet-dinh-cham-dut-hoat-dong-TTTV.pdf

HOSE

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • PLC 76 266.72 153% 8
 • ASM 39.72 80.34 100% 6.9
 • NSC 37.17 121.33 106% 8.3
 • PAN 30.22 70.73 141% 19.4
 • KHA 19.46 67.22 149% 5.5
 • D2D 16.29 51.98 126% 6.3
 • VMD 7.9 28.66 101% 6.7
 • VC5 6.41 0.27 6% 12.3
 • SMC 5.98 33.35 67% 9
 • GMC 4.87 60.45 120% 7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán