Duy Nam

"Điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi khi một công ty tuyệt vời tạm thời gặp vấn đề… " Warren Buffett

MBB: Hoạt động tín dụng cải thiện tích cực!

Mảng tín dụng của MBB đang có những chuyển biến tích cực khi hoạt động cho vay tăng trưởng khả quan, tỷ lệ sinh lãi, tỷ lệ nợ xấu cải thiện. Điều này sẽ giúp cổ phiếu MBB hấp dẫn hơn trong thời gian tới.

Lợi nhuận khởi sắc bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng. Tổng doanh thu trong 6T/2015 của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) đạt 4,558 tỷ đồng, tăng mạnh 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng ấn tượng đến chủ yếu từ thu nhập lãi thuần với hơn 3,886 tỷ đồng, tăng 16.6% so với cùng kỳ.

MBB tiếp tục gia tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, với mức tăng 26.4% so với cùng kỳ năm trước lên 1,188 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ tổng doanh thu gia tăng tích cực đã giúp LNST của ngân hàng mẹ vẫn đạt 1,429 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6T/2015

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

NIM cải thiện tích cực, tập trung cho vay khách hàng. Thu nhập lãi thuần của MBB tăng trưởng tích cực đến chủ yếu từ:

-         Tỷ lệ sinh lãi gia tăng tích cực. Theo đó, chỉ số NIM 6T/2015 của MBB đạt 2.14% (tương ứng 4.28%/năm) trong khi chỉ số NIM của cả năm 2014 chỉ dừng ở mức 3.8%.

-         Tài sản sinh lãi tăng và tập trung chủ yếu cho hoạt động cho vay khách hàng. Tài sản sinh lãi của MBB tăng thêm 2.46% so với đầu năm lên mức 184,017 tỷ đồng. Hoạt động cho vay khách hàng cũng được đẩy mạnh khi tăng trưởng hơn 10.22% so với đầu năm, và chiếm hơn 60% tổng tài sản có sinh lãi trong khi cuối năm 2014 chỉ ở mức gần 56%.

Tỷ lệ sinh lãi qua các năm

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Hoạt động tín dụng cải thiện tích cực. Hoạt động cho vay khách hàng của MBB tăng trưởng tích cực 10.2% trong kỳ đạt 110,848 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu giảm mạnh 17.7% xuống chỉ còn 2,258 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu 2.04% trong khi cuối năm 2014 ở mức 2.73%.

Phân loại cho vay khách hàng

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Hiện khách hàng cho vay của MBB tập trung chủ yếu ở các hoạt động: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 32,282 tỷ đồng (29.12%); Công nghiệp chế biến chế tạo 20,791 tỷ (18.76%), Sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tư tiêu dùng gia đình… 15,657 tỷ (14.12%), Cung cấp nước, QL&XL rác thải, nước thải 10,087 tỷ (9.10%) và Vận tải kho bãi 8,878 tỷ (8.01%)…

Bên cạnh tỷ lệ nợ xấu cải thiện thì hoạt động tín dụng của MBB diễn biến tích cực còn thể hiện ở khoản mục Các khoản lãi và phí phải thu sụt giảm; đáng chú ý xu hướng này đã liên tục cải thiện trong các năm gần đây và hiện chỉ chiếm 1.5% trên tổng tài sản sinh lãi.

Các khoản lãi và phí phải thu

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Huy động vốn tăng trưởng chậm. Khoản mục huy động khách hàng cuối tháng 06/2015 là 171,116 tỷ đồng, chiếm 83.7% tổng nguồn vốn của MBB.

Tốc độ huy động khách hàng của MBB diễn ra khá chậm so với hoạt động cho vay khi chỉ tăng trưởng nhẹ 2.1% so với cuối năm 2014. Do đó, MBB đã gia tăng sử dụng khoản mục Tiền gửi và vay các TCTD khác để tài trợ cho hoạt động tín dụng của mình. Cụ thể, Tiền gửi và vay các TCTD khác cuối tháng 06/2015 là 7,696 tỷ đồng trong khi cuối năm 2014 ở mức 4,604 tỷ đồng.

Kết luận. Mảng tín dụng của MBB đang có những chuyển biến tích cực khi hoạt động cho vay tăng trưởng khả quan, tỷ lệ sinh lãi, tỷ lệ nợ xấu cải thiện. Điều này sẽ giúp cổ phiếu MBB hấp dẫn hơn trong thời gian tới.

Giao dịch tại cổ phiếu MBB đang thu hút mạnh sự chú ý khi nhiều tổ chức lớn như SCIC, Tân Cảng Sài Gòn mua vào trong thời gian qua. Hiện MBB đang giao dịch ở mức P/E, P/B khá hấp dẫn so với các cổ phiếu cùng ngành, ở mức 6.56 và 1.30 lần.

  

Nguồn: VietstockFinance

Duy Nam

 Bài viết cùng chủ đề (287) : Cổ phiếu nóng 

MBB: Hoạt động tín dụng cải thiện tích cực!

Mảng tín dụng của MBB đang có những chuyển biến tích cực khi hoạt động cho vay tăng trưởng khả quan, tỷ lệ sinh lãi, tỷ lệ nợ xấu cải thiện. Điều này sẽ giúp cổ phiếu MBB hấp dẫn hơn trong thời gian tới.

Lợi nhuận khởi sắc bất chấp chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng. Tổng doanh thu trong 6T/2015 của Ngân Hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) đạt 4,558 tỷ đồng, tăng mạnh 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng ấn tượng đến chủ yếu từ thu nhập lãi thuần với hơn 3,886 tỷ đồng, tăng 16.6% so với cùng kỳ.

MBB tiếp tục gia tăng trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, với mức tăng 26.4% so với cùng kỳ năm trước lên 1,188 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ tổng doanh thu gia tăng tích cực đã giúp LNST của ngân hàng mẹ vẫn đạt 1,429 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động kinh doanh 6T/2015

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

NIM cải thiện tích cực, tập trung cho vay khách hàng. Thu nhập lãi thuần của MBB tăng trưởng tích cực đến chủ yếu từ:

-         Tỷ lệ sinh lãi gia tăng tích cực. Theo đó, chỉ số NIM 6T/2015 của MBB đạt 2.14% (tương ứng 4.28%/năm) trong khi chỉ số NIM của cả năm 2014 chỉ dừng ở mức 3.8%.

-         Tài sản sinh lãi tăng và tập trung chủ yếu cho hoạt động cho vay khách hàng. Tài sản sinh lãi của MBB tăng thêm 2.46% so với đầu năm lên mức 184,017 tỷ đồng. Hoạt động cho vay khách hàng cũng được đẩy mạnh khi tăng trưởng hơn 10.22% so với đầu năm, và chiếm hơn 60% tổng tài sản có sinh lãi trong khi cuối năm 2014 chỉ ở mức gần 56%.

Tỷ lệ sinh lãi qua các năm

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Hoạt động tín dụng cải thiện tích cực. Hoạt động cho vay khách hàng của MBB tăng trưởng tích cực 10.2% trong kỳ đạt 110,848 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu giảm mạnh 17.7% xuống chỉ còn 2,258 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu 2.04% trong khi cuối năm 2014 ở mức 2.73%.

Phân loại cho vay khách hàng

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Hiện khách hàng cho vay của MBB tập trung chủ yếu ở các hoạt động: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác với 32,282 tỷ đồng (29.12%); Công nghiệp chế biến chế tạo 20,791 tỷ (18.76%), Sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tư tiêu dùng gia đình… 15,657 tỷ (14.12%), Cung cấp nước, QL&XL rác thải, nước thải 10,087 tỷ (9.10%) và Vận tải kho bãi 8,878 tỷ (8.01%)…

Bên cạnh tỷ lệ nợ xấu cải thiện thì hoạt động tín dụng của MBB diễn biến tích cực còn thể hiện ở khoản mục Các khoản lãi và phí phải thu sụt giảm; đáng chú ý xu hướng này đã liên tục cải thiện trong các năm gần đây và hiện chỉ chiếm 1.5% trên tổng tài sản sinh lãi.

Các khoản lãi và phí phải thu

Nguồn: VietstockFinance, Đvt: Tỷ đồng

Huy động vốn tăng trưởng chậm. Khoản mục huy động khách hàng cuối tháng 06/2015 là 171,116 tỷ đồng, chiếm 83.7% tổng nguồn vốn của MBB.

Tốc độ huy động khách hàng của MBB diễn ra khá chậm so với hoạt động cho vay khi chỉ tăng trưởng nhẹ 2.1% so với cuối năm 2014. Do đó, MBB đã gia tăng sử dụng khoản mục Tiền gửi và vay các TCTD khác để tài trợ cho hoạt động tín dụng của mình. Cụ thể, Tiền gửi và vay các TCTD khác cuối tháng 06/2015 là 7,696 tỷ đồng trong khi cuối năm 2014 ở mức 4,604 tỷ đồng.

Kết luận. Mảng tín dụng của MBB đang có những chuyển biến tích cực khi hoạt động cho vay tăng trưởng khả quan, tỷ lệ sinh lãi, tỷ lệ nợ xấu cải thiện. Điều này sẽ giúp cổ phiếu MBB hấp dẫn hơn trong thời gian tới.

Giao dịch tại cổ phiếu MBB đang thu hút mạnh sự chú ý khi nhiều tổ chức lớn như SCIC, Tân Cảng Sài Gòn mua vào trong thời gian qua. Hiện MBB đang giao dịch ở mức P/E, P/B khá hấp dẫn so với các cổ phiếu cùng ngành, ở mức 6.56 và 1.30 lần.

  

Nguồn: VietstockFinance

Duy Nam

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MBB 20.3 -0.5 -2.40% 1,073,920

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • HTI 16.22 46.38 - 6.4
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán