Mỹ Hà

"YOU ONLY LIVE ONCE"

ĐHĐCĐ bất thường: Chủ tịch Gỗ Trường Thành nói gì về việc Vingroup hoãn chuyển đổi nợ thành cp?

Chiều ngày 20/07, CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, bầu bổ sung HĐQT, BKS và phương án sáp nhập hai công ty con ở Bình Dương. Đồng thời, Đại hội cũng bổ sung vào chương trình nghị sự vấn đề Tân Liên Phát tạm hoãn thực hiện chuyển đổi khoản vay chuyển đổi thành cổ phiếu.

Bắt đầu Đại hội, ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT, bổ sung vào chương trình nghị sự việc cổ đông lớn Tân Liên Phát tạm ngưng chuyển đổi khoản nợ hơn 1,200 tỷ đồng thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 15/04/2016, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã thông qua phương án phát hành 69.7 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Liên Phát (Công ty con của Vingroup) để hoán đổi hai khoản vay chuyển đổi trên cơ sở nhận được thông báo chuyển đổi của Tân Liên Phát ngày 21/03/2016. Đến thời điểm hiện nay (qua 120 ngày) Công ty vẫn chưa phát hành được cổ phiếu chuyển đổi cho Tân Liên Phát. Sự kiện này được coi là vi phạm theo quy định của Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/09/2015 và hợp đồng vay chuyển đổi ngày 11/01/2016. Theo đó, Tân Liên Phát được quyền quyết định tuyên bố các khoản vay chuyển đổi nêu trên đến hạn và yêu cầu Công ty thanh toán ngay gốc và lãi.

Đồng thời sau khi tiến hành soát xét tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, Tân Liên Phát đã có văn bản yêu cầu Công ty phải giải trình làm rõ một số sai lệch nghiêm trọng giữa thông tin, số liệu thực tế so với thông tin, số liệu đã được Công ty công bố và làm cơ sở xác định mức giá chuyển đổi.

Ông Thành giải thích trách nhiệm của HĐQT, chậm trễ việc phát hành trong vòng 120 ngày là do điều kiện chào bán riêng lẻ các khoản nợ chuyển đổi phải là khoản vay trên BCTC kiểm toán, soát xét gần nhất theo Nghị định 60 (ra vào cuối năm 2015) trong khi khoản nợ thứ hai nhận vào quý 1/2016 nên không thể ghi vào báo cáo kiểm toán 2015 được và phải chờ báo cáo soát xét bán niên 2016. Mặt khác, thông báo vào ngày 21/03/2016 của Tân Liên Phát là yêu cầu phải thực hiện hoán đổi một lần.

Ông Thành cho biết Tân Liên Phát đã rút quyền chuyển đổi khoản nợ tức là chỉ còn khả năng rút vốn vay, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của Công ty, do nếu phải trả một khoản tiền lớn sẽ làm khả năng hoạt động liên tục của Công ty có vấn đề.

Để có thời gian làm rõ tình trạng trên, ông Thành trình cổ đông thông qua việc Tân Liên Phát được rút các thông báo đã đưa ra ngày 21/03/2016. Giao cho HĐQT đàm phán với Tân Liên Phát để thực hiện hai hợp đồng chuyển đổi toàn bộ các khoản vay chuyển đổi nêu trên và trình ĐHĐCĐ nếu các điều khoản quá khác biệt. Ngoài ra, giao cho HĐQT của Công ty phối hợp với các phòng ban liên quan làm rõ tất cả các yêu cầu mà Tân Liên Phát đưa ra bao gồm cả việc đề xuất phương án xử lý đối với các khoản vay chuyển đổi này để ĐHĐCĐ xem xét và thông qua vào thời điểm thích hợp.

Đại diện Tân Liên Phát cho biết trong quá trình tham gia quản trị và soát xét tình hình tài chính của TTF đã phát hiện sai lệch hàng tồn kho và các khoản phải thu khó đòi. Hiện đang làm việc với đơn vị kiểm toán để làm rõ sai lệch và công bố cho cổ đông ngay khi có kết quả.

Về phía ông Thành, ông cho biết, sai lệch nghiêm trọng theo chuẩn mực kế toán cũng chưa lượng hoá được, có thể là chưa trích lập đủ khoản phải thu, hàng tồn kho bị đánh giá sai giá trị... Nếu là sai phạm do quản trị yếu kém thì ông Thành và Ban điều hành cam kết sẽ làm rõ và bồi thường, nếu là biển thủ thì Ban điều hành sẽ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho nên giá trị Công ty sẽ không bị ảnh hưởng mà do ai làm sai phạm người đó sẽ bồi thường.

Cổ đông đề nghị nếu Tân Liên Phát không thực hiện chuyển đổi thì có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT ghi nhận và sẽ trình phương án cụ thể tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Sáp nhập hai Công ty con, thay 2/7 Thành viên HĐQT

Tân Liên Phát là cổ đông lớn nhất của Công ty đề nghị thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, trước đây ông Võ Trường Thành là Chủ tich HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nhưng hiện nay, bà Vũ Tuyết Hằng đã đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Thành. HĐQT trình việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc thay vì Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc như trước.

HĐQT cũng trình phương án nhận sáp nhập CTCP Chế biến gỗ Trường Thành và CTCP Ván công nghiệp Trường Thành. Công ty Chế biến gỗ Trường Thành hiện có vốn điều lệ 126.2 tỷ đồng, Công ty Ván công nghiệp Trường Thành có vốn điều lệ 56.4 tỷ đồng. TTF đang sở hữu 100% cả hai Công ty này và cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi hai Công ty con trên thành Công ty TNHH MTV. Mục đích nhằm cơ cấu lại Tập đoàn để tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hoạt động.

Do Công ty con sáp nhập vào Tập đoàn có ngành nghề kinh doanh là mua bán bao bì và cho thuê trạm xăng dầu nên HĐQT trình bổ sung hai ngành nghề kinh doanh trên.

Với việc thay đổi cơ cấu cổ đông, HĐQT cũng trình việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Anh và ông Phương Xuân Thụy. Ông Thành cho biết, HĐQT đã họp và có 5/7 ý kiến đưa vấn đề bãi nhiệm ra cuộc họp cho ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến. Về việc bầu bổ sung 2 thành viên mới đến từ Tân Liên Phát là do chính ông Thành đề cử bởi cổ đông lớn Tân Liên Phát đã sở hữu 49% vốn nên sẽ có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình mà dốc hết sức cho Công ty. Hai cá nhân được ông Thành đề cử vào HĐQT là bà Trần Hoài An và bà Nguyễn Mai Hoa, đều là cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup (VIC).

Về Thành viên BKS là bà Bùi Thị Kim Tuyến có đơn từ nhiệm và người được bầu bổ sung là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cũng đến từ Vingroup.

Kết thúc Đại hội, cổ đông đã thông qua tất cả các vấn đề được trình./.

ĐHĐCĐ bất thường: Chủ tịch Gỗ Trường Thành nói gì về việc Vingroup hoãn chuyển đổi nợ thành cp?

Chiều ngày 20/07, CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, bầu bổ sung HĐQT, BKS và phương án sáp nhập hai công ty con ở Bình Dương. Đồng thời, Đại hội cũng bổ sung vào chương trình nghị sự vấn đề Tân Liên Phát tạm hoãn thực hiện chuyển đổi khoản vay chuyển đổi thành cổ phiếu.

Bắt đầu Đại hội, ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT, bổ sung vào chương trình nghị sự việc cổ đông lớn Tân Liên Phát tạm ngưng chuyển đổi khoản nợ hơn 1,200 tỷ đồng thành cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 15/04/2016, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã thông qua phương án phát hành 69.7 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Liên Phát (Công ty con của Vingroup) để hoán đổi hai khoản vay chuyển đổi trên cơ sở nhận được thông báo chuyển đổi của Tân Liên Phát ngày 21/03/2016. Đến thời điểm hiện nay (qua 120 ngày) Công ty vẫn chưa phát hành được cổ phiếu chuyển đổi cho Tân Liên Phát. Sự kiện này được coi là vi phạm theo quy định của Hợp đồng vay chuyển đổi ngày 18/09/2015 và hợp đồng vay chuyển đổi ngày 11/01/2016. Theo đó, Tân Liên Phát được quyền quyết định tuyên bố các khoản vay chuyển đổi nêu trên đến hạn và yêu cầu Công ty thanh toán ngay gốc và lãi.

Đồng thời sau khi tiến hành soát xét tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, Tân Liên Phát đã có văn bản yêu cầu Công ty phải giải trình làm rõ một số sai lệch nghiêm trọng giữa thông tin, số liệu thực tế so với thông tin, số liệu đã được Công ty công bố và làm cơ sở xác định mức giá chuyển đổi.

Ông Thành giải thích trách nhiệm của HĐQT, chậm trễ việc phát hành trong vòng 120 ngày là do điều kiện chào bán riêng lẻ các khoản nợ chuyển đổi phải là khoản vay trên BCTC kiểm toán, soát xét gần nhất theo Nghị định 60 (ra vào cuối năm 2015) trong khi khoản nợ thứ hai nhận vào quý 1/2016 nên không thể ghi vào báo cáo kiểm toán 2015 được và phải chờ báo cáo soát xét bán niên 2016. Mặt khác, thông báo vào ngày 21/03/2016 của Tân Liên Phát là yêu cầu phải thực hiện hoán đổi một lần.

Ông Thành cho biết Tân Liên Phát đã rút quyền chuyển đổi khoản nợ tức là chỉ còn khả năng rút vốn vay, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của Công ty, do nếu phải trả một khoản tiền lớn sẽ làm khả năng hoạt động liên tục của Công ty có vấn đề.

Để có thời gian làm rõ tình trạng trên, ông Thành trình cổ đông thông qua việc Tân Liên Phát được rút các thông báo đã đưa ra ngày 21/03/2016. Giao cho HĐQT đàm phán với Tân Liên Phát để thực hiện hai hợp đồng chuyển đổi toàn bộ các khoản vay chuyển đổi nêu trên và trình ĐHĐCĐ nếu các điều khoản quá khác biệt. Ngoài ra, giao cho HĐQT của Công ty phối hợp với các phòng ban liên quan làm rõ tất cả các yêu cầu mà Tân Liên Phát đưa ra bao gồm cả việc đề xuất phương án xử lý đối với các khoản vay chuyển đổi này để ĐHĐCĐ xem xét và thông qua vào thời điểm thích hợp.

Đại diện Tân Liên Phát cho biết trong quá trình tham gia quản trị và soát xét tình hình tài chính của TTF đã phát hiện sai lệch hàng tồn kho và các khoản phải thu khó đòi. Hiện đang làm việc với đơn vị kiểm toán để làm rõ sai lệch và công bố cho cổ đông ngay khi có kết quả.

Về phía ông Thành, ông cho biết, sai lệch nghiêm trọng theo chuẩn mực kế toán cũng chưa lượng hoá được, có thể là chưa trích lập đủ khoản phải thu, hàng tồn kho bị đánh giá sai giá trị... Nếu là sai phạm do quản trị yếu kém thì ông Thành và Ban điều hành cam kết sẽ làm rõ và bồi thường, nếu là biển thủ thì Ban điều hành sẽ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho nên giá trị Công ty sẽ không bị ảnh hưởng mà do ai làm sai phạm người đó sẽ bồi thường.

Cổ đông đề nghị nếu Tân Liên Phát không thực hiện chuyển đổi thì có thể phát hành cho cổ đông hiện hữu. HĐQT ghi nhận và sẽ trình phương án cụ thể tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Sáp nhập hai Công ty con, thay 2/7 Thành viên HĐQT

Tân Liên Phát là cổ đông lớn nhất của Công ty đề nghị thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, trước đây ông Võ Trường Thành là Chủ tich HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nhưng hiện nay, bà Vũ Tuyết Hằng đã đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Thành. HĐQT trình việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc thay vì Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc như trước.

HĐQT cũng trình phương án nhận sáp nhập CTCP Chế biến gỗ Trường Thành và CTCP Ván công nghiệp Trường Thành. Công ty Chế biến gỗ Trường Thành hiện có vốn điều lệ 126.2 tỷ đồng, Công ty Ván công nghiệp Trường Thành có vốn điều lệ 56.4 tỷ đồng. TTF đang sở hữu 100% cả hai Công ty này và cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi hai Công ty con trên thành Công ty TNHH MTV. Mục đích nhằm cơ cấu lại Tập đoàn để tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hoạt động.

Do Công ty con sáp nhập vào Tập đoàn có ngành nghề kinh doanh là mua bán bao bì và cho thuê trạm xăng dầu nên HĐQT trình bổ sung hai ngành nghề kinh doanh trên.

Với việc thay đổi cơ cấu cổ đông, HĐQT cũng trình việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Anh và ông Phương Xuân Thụy. Ông Thành cho biết, HĐQT đã họp và có 5/7 ý kiến đưa vấn đề bãi nhiệm ra cuộc họp cho ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến. Về việc bầu bổ sung 2 thành viên mới đến từ Tân Liên Phát là do chính ông Thành đề cử bởi cổ đông lớn Tân Liên Phát đã sở hữu 49% vốn nên sẽ có trách nhiệm với khoản đầu tư của mình mà dốc hết sức cho Công ty. Hai cá nhân được ông Thành đề cử vào HĐQT là bà Trần Hoài An và bà Nguyễn Mai Hoa, đều là cán bộ quản lý của Tập đoàn Vingroup (VIC).

Về Thành viên BKS là bà Bùi Thị Kim Tuyến có đơn từ nhiệm và người được bầu bổ sung là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cũng đến từ Vingroup.

Kết thúc Đại hội, cổ đông đã thông qua tất cả các vấn đề được trình./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • TTF 7.4 -0.4 -5.13% 443,060
 • VIC 42.4 -0.1 -0.24% 171,730

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.7
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán