Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

BCG: Đầu tư nắm 40% vốn CTCP Năng lượng GAIA

HĐQT CTCP Bamboo Capital thông qua Nghị quyết về việc góp 80 tỷ đồng, chiếm 40% vốn CTCP Năng lượng GAIA.

* BCG: Góp bổ sung 10 tỷ tăng vốn cho Công ty con

Bên cạnh đó, HĐQT bổ nhiệm và ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa làm đại diện phần vốn góp tại CTCP Năng lượng GAIA.

Được biết, trước đó BCG góp bổ sung 10 tỷ đồng nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Theo BCTC bán niên 2016, BCG hiện đang sở hữu 5 công ty con, trong đó Nguyễn Hoàng và Thành Phúc là 2 công ty mà BCG sở hữu với tỷ lệ cao nhất (90%), còn lại đều dưới 55%.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - BCG - NQ HDQT vv Gop von vao CTCP Nang luong Gaia.pdf

Từ khóa: BCG, góp vốn

BCG: Đầu tư nắm 40% vốn CTCP Năng lượng GAIA

HĐQT CTCP Bamboo Capital thông qua Nghị quyết về việc góp 80 tỷ đồng, chiếm 40% vốn CTCP Năng lượng GAIA.

* BCG: Góp bổ sung 10 tỷ tăng vốn cho Công ty con

Bên cạnh đó, HĐQT bổ nhiệm và ủy quyền cho ông Phạm Đăng Khoa làm đại diện phần vốn góp tại CTCP Năng lượng GAIA.

Được biết, trước đó BCG góp bổ sung 10 tỷ đồng nhằm thực hiện tăng vốn điều lệ cho CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng.

Theo BCTC bán niên 2016, BCG hiện đang sở hữu 5 công ty con, trong đó Nguyễn Hoàng và Thành Phúc là 2 công ty mà BCG sở hữu với tỷ lệ cao nhất (90%), còn lại đều dưới 55%.

Tài liệu đính kèm:

20161014_20161014 - BCG - NQ HDQT vv Gop von vao CTCP Nang luong Gaia.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BCG 5.1 -0.1 -2.67% 879,330

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • TPP 19.22 - 3,063 10.7
 • CTP 13.33 - 1,333 10.5
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • L14 26.95 189% 6,663 7.7
 • VTB 15.69 109% 1,452 9.9
 • PRC 3.12 - 2,612 5.9
 • PVI 539.66 80% 2,435 10.3
 • PSW 28.12 102% 1,661 7.3
 • VSC 251.28 128% 5,772 10.4
 • FID 3.33 28% 194 10.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán