Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

BST: Lãi ròng 9 tháng hơn 1.3 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm

BCTC quý 3/2016 của CTCP Sách & Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.3 tỷ đồng, lần lượt đạt 80% và 78% kế hoạch cả năm.

 

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 20 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lợi nhuận trước thuế 931 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 742.5 triệu đồng, lần lượt tăng 6% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Công ty, thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2016 (20%) giảm so với cùng kỳ 31,5 triệu đồng kéo theo sự gia tăng trong lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BST ghi nhận gần 40 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 80% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế 1.64 tỷ đồng, giảm 18%; lợi nhuận sau thuế 1.32 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 29% còn 275 triệu đồng. Trong khi đó chi phí tài chính xấp xỉ năm trước, ở mức 584 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý chuyển biến tích cực khi đều giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ở mức 3 tỷ đồng và 1.2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, nợ ngắn hạn tăng gần 3 lần, lên 13 tỷ đồng, phần lớn là phải trả người bán (11.48 tỷ đồng).

Tại ĐHCĐ thường niên 2016, các cổ đông đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 12% trong 2 đợt. Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2016 vào ngày 20/10 tới đây, tỷ lệ 5%./.

Tài liệu đính kèm:
BST_2016.10.10_14426d0_CBTT_BCTC_Q3_2016_signed.pdf
BST_2016.10.10_846a255_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_Q3_2016_signed.docx

 

Từ khóa: BST, lãi ròng, 9 tháng, 2016

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

BST: Lãi ròng 9 tháng hơn 1.3 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm

BCTC quý 3/2016 của CTCP Sách & Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.3 tỷ đồng, lần lượt đạt 80% và 78% kế hoạch cả năm.

 

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 20 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Lợi nhuận trước thuế 931 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 742.5 triệu đồng, lần lượt tăng 6% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Công ty, thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2016 (20%) giảm so với cùng kỳ 31,5 triệu đồng kéo theo sự gia tăng trong lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BST ghi nhận gần 40 tỷ đồng doanh thu thuần, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt 80% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế 1.64 tỷ đồng, giảm 18%; lợi nhuận sau thuế 1.32 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch năm.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 29% còn 275 triệu đồng. Trong khi đó chi phí tài chính xấp xỉ năm trước, ở mức 584 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý chuyển biến tích cực khi đều giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ở mức 3 tỷ đồng và 1.2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, nợ ngắn hạn tăng gần 3 lần, lên 13 tỷ đồng, phần lớn là phải trả người bán (11.48 tỷ đồng).

Tại ĐHCĐ thường niên 2016, các cổ đông đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 12% trong 2 đợt. Công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 1/2016 vào ngày 20/10 tới đây, tỷ lệ 5%./.

Tài liệu đính kèm:
BST_2016.10.10_14426d0_CBTT_BCTC_Q3_2016_signed.pdf
BST_2016.10.10_846a255_CONG_BO_THONG_TIN_BCTC_Q3_2016_signed.docx

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BST 13.3 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán