Tiểu My

Smile!

Chứng khoán Bảo Minh: Lãi ròng 9 tháng vượt 23% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) đã công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 3.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2016, BMSC ghi nhận doanh thu hơn 6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu là cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL (gần 5.3 tỷ đồng), doanh thu từ hoạt động môi giới chỉ đạt 23 triệu đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Trong khi chi phí hoạt động giảm từ 731 triệu xuống còn 476 triệu đồng thì các loại chi phí phát sinh khác gần như không thay đổi so với cùng kỳ. Kết quả, BMSC đạt lãi ròng quý 3 gần 3.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng, BMSC ghi nhận 27.6 tỷ đồng doanh thu, 17.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng mạnh 70% và gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2015, vượt 10% và 23% kế hoạch năm 2016.

Tài liệu đính kèm:

BAO CAO TINH HINH TAI CHINH QUY 3.pdf

Từ khóa: BMSC, chứng khoán Bảo Minh, BCTC, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Chứng khoán Bảo Minh: Lãi ròng 9 tháng vượt 23% kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) đã công bố BCTC quý 3 năm 2016 với doanh thu hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 3.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2016, BMSC ghi nhận doanh thu hơn 6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, chủ yếu là cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL (gần 5.3 tỷ đồng), doanh thu từ hoạt động môi giới chỉ đạt 23 triệu đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

Trong khi chi phí hoạt động giảm từ 731 triệu xuống còn 476 triệu đồng thì các loại chi phí phát sinh khác gần như không thay đổi so với cùng kỳ. Kết quả, BMSC đạt lãi ròng quý 3 gần 3.4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng, BMSC ghi nhận 27.6 tỷ đồng doanh thu, 17.7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng mạnh 70% và gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2015, vượt 10% và 23% kế hoạch năm 2016.

Tài liệu đính kèm:

BAO CAO TINH HINH TAI CHINH QUY 3.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán