Tiểu My

Smile!

Khóa Việt – Tiệp bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ngày 29/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Khóa Việt – Tiệp do không công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

 

Cụ thể, Khóa Việt – Tiệp phải nộp phạt số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty về các tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 2015./.

Từ khóa: Khóa Việt Tiệp, vi phạm hành chính, UBCKNN xử phạt

Khóa Việt – Tiệp bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ngày 29/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 1044/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Khóa Việt – Tiệp do không công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

 

Cụ thể, Khóa Việt – Tiệp phải nộp phạt số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty về các tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014; Báo cáo thường niên năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán