Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Nhiều doanh nghiệp nhà nước "quên" công bố thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo việc thực hiện Nghị định 81, trong đó quy định doanh nghiệp Nhà nước phải công khai thông tin về tình hình doanh nghiệp, có hiệu lực từ tháng 11/2015.

Theo đó, tính đến ngày 21/09/2016, đã có 140 trong tổng số 432 doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin nhưng chưa đầy đủ. Trong đó, mới có 87 doanh nghiệp thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, chiếm 20.14% DNNN; 55 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 64 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015, và 85 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2015...

Cũng tính đến 20/9/2016, trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước phải công bố thông tin, hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... chưa công bố bất kỳ một nội dung thông tin nào theo quy định.

Trong số 6 tập đoàn kinh tế, có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015 theo đúng thời gian quy định. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có báo cáo nhưng chưa đầy đủ. Mới có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất.

Một số tổng công ty lớn như Đường sắt Việt Nam, Vinafood 1, Công nghiệp Tàu thuỷ, Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Mobifone cũng chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2015.

Chỉ có hai đơn vị là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam đã thực hiện đầy đủ việc công bố công khai theo các báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá sơ bộ cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin theo quy định còn rất thấp, nội dung công bố còn sơ sài, chưa đầy đủ; quy trình công bố thông bố thông tin cũng chưa được đảm bảo theo quy định./.

Từ khóa: doanh nghiệp nhà nước, công bố thông tin, báo cáo

Nhiều doanh nghiệp nhà nước "quên" công bố thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo việc thực hiện Nghị định 81, trong đó quy định doanh nghiệp Nhà nước phải công khai thông tin về tình hình doanh nghiệp, có hiệu lực từ tháng 11/2015.

Theo đó, tính đến ngày 21/09/2016, đã có 140 trong tổng số 432 doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin nhưng chưa đầy đủ. Trong đó, mới có 87 doanh nghiệp thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, chiếm 20.14% DNNN; 55 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 64 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015, và 85 doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2015...

Cũng tính đến 20/9/2016, trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước phải công bố thông tin, hầu hết các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, một số doanh nghiệp như Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... chưa công bố bất kỳ một nội dung thông tin nào theo quy định.

Trong số 6 tập đoàn kinh tế, có Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính 2015 theo đúng thời gian quy định. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) có báo cáo nhưng chưa đầy đủ. Mới có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất.

Một số tổng công ty lớn như Đường sắt Việt Nam, Vinafood 1, Công nghiệp Tàu thuỷ, Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Mobifone cũng chưa thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2015.

Chỉ có hai đơn vị là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam đã thực hiện đầy đủ việc công bố công khai theo các báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh giá sơ bộ cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước công bố thông tin theo quy định còn rất thấp, nội dung công bố còn sơ sài, chưa đầy đủ; quy trình công bố thông bố thông tin cũng chưa được đảm bảo theo quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • KVC 3.09 7.46 - 8.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán